Violència de gènere. El paper fonamental de l’escola

Violència de gènere. El paper fonamental de l’escola| Rosa M. Giralt

 

El jovent, sobretot les noies, creuen que avui en dia ja hem arribat a una igualtat total entre homes i dones i la realitat social, laboral i familiar és molt diferent. Des del nostre punt de vista, dia a dia es va retrocedint en molts d’aquests àmbits. 
 
La crisi ha aguditzat tots els problemes latents, fins i tot en el camp laboral (no oblidem que la bretxa salarial entre home i dona s’ha incrementat fins al 25%). En el cas de la violència de gènere quan ens sembla que hem arribat a la fita, ens relaxem i és aleshores quan tot retrocedeix perquè en aquesta qüestió puntual que ens ocupa, mai podem abaixar la guàrdia, és vital doncs que tothom estigui conscienciat que encara hi ha moltes fites per assolir.
 
Un alt percentatge d’adolescents, al voltant del 35%, no consideren el control, l’aïllament i l’insult una forma de maltractament.
 
Per poder canviar tot això, cal sensibilitzar i prevenir la violència de gènere en l’àmbit educatiu. 
 
El primer problema que ens trobem és que les menors tendeixen a rebutjar l’ajuda que els ve de fora perquè la veuen com una intromissió en la seva intimitat i solen minimitzar la violència atribuint-ho a una crisi de parella.
 
Seria necessari que a les escoles i instituts existís la figura de l’agent d’igualtat, per prevenir i lluitar conta la violència de gènere. Aquesta persona hauria d’estar dotada de coneixements i eines per tal de ser capaç de detectar i gestionar aquests casos, que normalment s’amaguen.
 
El procés consistiria en: prevenir, detectar i intervenir.
 
Els docents són agents socials amb funcions educatives, però no es podem responsabilitzar del procés, doncs ja estan prou sobrecarregats. Caldria personal especialitzat en igualtat i violència de gènere.
 
Visualitzar, prevenir i atendre la violència de gènere, sobretot en els menors, és una responsabilitat social.
 
Rosa M. Giralt, FETE-UGT Terres de Lleida