UGT-Educació (FETE) reivindica una gestió transparent

UGT-Educació (FETE) reivindica una gestió transparent| UGT-Educació (FETE)

 

Quan en un centre hi ha una vacant i s’ha d’escollir una persona per cobrir-la, sempre s’ha de fonamentar en els principis bàsics de la Funció Pública de Mèrit, Capacitat i Publicitat.
 
Sota aquest criteri UGT-Educació (FETE) ha reclamat que el Departament sigui exigent a l’hora d’aprovar la modificació d’un lloc de treball en el sentit que s’ajusti al Projecte Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció i un cop acceptada es publiqui el llistat de les vacants  transformades d’ordinàries a estructurals o les temporals amb perfil (seran vacants que resten blindades i no s’oferiran al professorat que participi en elConcurs General de Trasllatsprevist per la propera tardor)
 
El silenci ha estat la resposta del Departament, sense que la representació del professorat hagi tingut l’oportunitat de valorar la necessitat o la conveniència de les propostes autoritzades. Del 16 al 29 de juny les direccions dels centres proposaran els docents que les ocuparan.
 
Aquest fet es va repetint en els dos darrers anys, amb l’agravant que enguany i contravenint el Decret de Plantilles, les direccions no han hagut d’informar al Claustre ni al Consell Escolar sobre les places de les quals  demanaven la seva transformació.
Des de la publicació del Decret de Plantilles (març  del 2014) als centre públics de les terres de Lleida s’han transformat 189 llocs ordinaris en estructurals o temporals als que haurem d’afegir els nous autoritzat i dels quals  reclamem el seu coneixement.
 
Des de UGT-Educació (FETE) reivindiquem una gestió transparent que eviti ombres d’arbitrarietat i amiguisme. 
 
UGT-Educació (FETE)