La UdL crea un nou sistema de refrigeració per a dispositius electrònics

Esquema gràfic del dispositiu final

Esquema gràfic del dispositiu final | SDAES-UdL

 

Investigadors del Grup de Recerca de Sistemes Dinàmics Aplicats a l'Energia Solar (SDAES) de la Universitat de Lleida (UdL) han desenvolupat un nou sistema de refrigeració autoadaptatiu per a sistemes microelectrònics avançats, com ara telèfons mòbils, tauletes, ordinadors o centres de computació, entre altres dispositius d'alta tecnologia que produeixen calor. Implica una millora de l'eficiència energètica, integrant l'ús de vàlvules i aletes que canvien de forma en funció de la seva pròpia temperatura.

 

Els investigadors de l'Escola Politècnica Superior, liderats pel professor Jérôme Barrau, han treballat en col·laboració amb la Universitat de Sherbrooke (Canadà) i la multinacional STMicroelectronics, en el marc del projecte europeu STREAMS (Smart Technologies for energy Efficient Active cooling in Advanced Microelectronic Systems), dotat amb més de 3 milions d'euros. Les dues universitats han sol·licitat una patent dels desenvolupaments previs que han permès completar aquest sistema.

 

Els avantatges d'aquest sistema ideat per investigadors de la UdL

Els seus principals avantatges són la millora de la uniformitat de temperatura del dispositiu, augmentant la seva fiabilitat, i la reducció en més d'un 50% de l'energia necessària per a la funció de refrigeració. Per tant, es redueix l'espai i augmenta la durada de les bateries.

 

La Unió Europea ha seleccionat aquest nou sistema de refrigeració autoadaptatiu per formar part de la plataforma Innovation Radar, per a la divulgació dels projectes europeus de major impacte i excel·lència. Forma part d'una nova iniciativa europea per desenvolupar un ecosistema dinàmic d'incubadores, empreses i inversors per impulsar la transferència social de les innovacions desenvolupades amb finançament de la Comissió Europea.

 

Col·laboració amb altres centres d'investigació

Sumar esforços sempre és positiu, i una mostra és la col·laboració que han dut a terme els investigadors de la UdL per a desenvolupar aquest projecte tan innovador. Concretament, els investigadors de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, liderats pel professor Jérôme Barrau, han treballat en col·laboració amb la Universitat de Sherbrooke (Canadà) i la multinacional STMicroelectronics, en el marc del projecte europeu STREAMS (Smart Technologies for energy Efficient Active cooling in Advanced Microelectronic Systems), dotat amb més de 3 milions d'euros. Una mostra més de que la unió fa la força i, en casos com aquest, dóna uns fruits que van en benefici de tota la comunitat.