Sense Categoria

Totes, absolutament totes, som Lleida!

LleidaDiari
  • maig 20, 2015
  • 4 min read
Totes, absolutament totes, som Lleida!

Totes, absolutament totes, som Lleida!| Özgür Günes Öztürk i Ariadna Nieto

 

Ens trobem immerses en una munió de discursos electorals sobre com es dibuixa la realitat futura lleidatana, però poc es parla de la població que viu, treballa, transforma, enriqueix, gaudeix i pateix el municipi. Actualment la ciutat té una població, segons el padró, de 139.176 habitants, dels quals 28.086 tenen nacionalitat estrangera, gairebé un 21% del veïnat lleidatà a qui no es permetrà opinar i decidir electoralment. A més hi hem de sumar aquelles persones que viuen a Lleida i se’ls nega el dret a empadronar-se i aquelles que hi passen temporades: estudiants, funcionaris de l’administració pública o recol•lectors de fruita que tenen la residència en una altra població però desenvolupen la seva activitat econòmica, d’estudis o de vida a la nostra ciutat. Les administracions en general, i l’Ajuntament en concret, fan ulls clucs a la realitat de la població immigrada, i en lloc d’aprofitar la diversitat i l’augment de la població com una oportunitat de futur millor, generen polítiques d’expulsió, de marginació, criminalització i d’assetjament contra grups econòmicament empobrits.
 
La població de Lleida ha estat, al llarg de la història, multicultural i socialment diversa. En les últimes dècades ho és molt més i aquesta enorme riquesa multicultural i ètnica és la nostra aposta de futur, la procedència de les persones no pot ser un escull per a l’exercici de drets i l’assumpció de responsabilitats, com la codecisió i la participació en democràcia, en les relacions econòmiques i en la intervenció institucional en les decisions de ciutat. Per aquest motiu cal dotar de drets i garanties a tota la ciutadania lleidatana sense excepcions; començant per garantir l’empadronament i suport institucional a la regularització de les persones sense permís de residència que acreditin l’arrelament efectiu a Lleida. Hem de dotar-nos d’eines per a què tothom pugui participar en consultes populars sobre qualsevol tema que afecti la vida pública. 
 
Per aquest motiu des de la Crida volem incloure el fet migratori en la ciutadania de ple dret, i proposem: Generar plans d’acollida i de gestió de recursos comunitaris; una política informativa, formativa i cultural sobre els recursos de la població als quals pot accedir; realitzar polítiques socials universals i transversals, sense parcel·lar les reivindicacions d’habitatge, salut, educació… per al col·lectiu immigrat, recursos bàsics i drets de tota la ciutadania. De la mateixa manera, cal augmentar els recursos comunitaris en proporció al nombre real d’habitants. Transparència en l’adjudicació d’ajuts per defugir els rumors i la xenofòbia.
 
Distribuir la població escolar per evitar la concentració de grups ètnics i immigrants en determinades escoles, així com incorporar les persones immigrades a una formació conjunta amb la resta de la societat. Assegurar la igualtat en els drets salarials i laborals en els casos de subcontractació i privatització. L’Ajuntament de Lleida no tan sols no ha de col·laborar amb campanyes agrícoles de contractació en origen, sinó que ha de suprimir aquesta pràctica de tràfic de persones i fomentar l’ocupació de les persones empadronades a la ciutat.
 
Denunciar els discursos i practiques xenòfobes, tant per part de les administracions com de les entitats privades, les associacions i els partits polítics. Fer un front comú per expulsar les organitzacions polítiques xenòfobes de les institucions i de la vida pública que garanteixi la cohesió social en el futur. Lluitar per la cohesió social als barris. Cal eliminar els espais públics gentrificadors, com passa amb l’urbanisme al centre històric; cal revertir la situació amb un urbanisme adaptat a les necessitats de les persones.
 
Lluitem per una Lleida culturalment diversa i socialment justa, volem pluralitat ètnica als carrers i als barris, i exigim unitat i igualtat en la distribució de la riquesa, l’accés als serveis i la universalitat del dret a la participació en els afers públics. Volem construir un nou model de ciutat on totes les persones hi tinguin cabuda i on puguin prendre partit com a ciutadans ciutadanes de ple dret. 
 
Özgür Günes Öztürk i Ariadna Nieto, membres de Crida per Lleida

LleidaDiari
Sobre l'Autor

LleidaDiari

Deixa un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *