Oferta de feina: El poble del Segrià que busca auxiliars de biblioteca

L'Ajuntament de Torrefarrera ha aprovat les bases i la convocatòria d'un procés selectiu, mitjançant el sistema concurs-oposició, per constituir una borsa per cobrir llocs de treball de persones tècniques auxiliars de biblioteca, amb la previsió de cobrir dos llocs per a l'obertura de la biblioteca a la tardor.

 

Aquesta borsa servirà per donar cobertura d'una manera àgil a necessitats concretes i prioritàries de personal d'aquesta categoria o per cobrir places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera o personal laboral fix, per substitució transitòria dels titulars o per a qualsevol altra modalitat de contractes de caràcter temporal de conformitat amb la legislació vigent.

[predef]nou-whatsapp-lleidadiari-646[/predef]

 

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 18 d'agost

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 18 d'agost mitjançant el model normalitzat de sol·licituds que figura com a annex a les bases, i es poden trametre de manera presencial, a les oficines de l'Ajuntament de Torrefarrera, de dilluns a divendres de 8 a 15 h; telemàticament a la seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/torrefarrera (amb signatura digital); a les oficines de Correus, i en qualsevol altra de les formes que estableix la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les bases reguladores del procés selectiu es poden consultar al web municipal https://www.torrefarrera.cat/, dins l'apartat de Promoció, Oferta Pública d'Ocupació.