Tornen els exàmens presencials després de Nadal a la UdL

La Universitat de Lleida (UdL) ha reprès l'activitat aquest dilluns, 10 de gener, després de les vacances nadalenques recomanant la presencialitat tant a la docència com als exàmens. Així ho estableixen les directrius del Consell de Direcció que deixa, però, la possibilitat als diferents centres de la UdL d'adoptar canvis en el model docent i, al professorat, d'acomplir activitats avaluatives en línia.

 

Els rectors de les universitats catalanes, inclòs el de la UdL Jaume Puy, es reuniran virtualment amb la consellera de Recerca i Universitats el pròxim 18 de gener per fer un seguiment de la situació. En una primera trobada, van apostar per un retorn a les classes presencial.

 

Tot i que el període d'avaluacions a la Universitat de Lleida s'estén del 10 de gener al 4 de febrer, alguns centres encara imparteixen docència aquesta setmana. Les directrius estableixen que les activitats poden realitzar-se a l'aula, «si bé en les actuals condicions d'elevada incidència de la pandèmia pot haver-hi flexibilitat per part dels centres en adoptar canvis». En aquest cas, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat assenyala que «s'hauria de facilitar a l'estudiantat l'assistència a les classes evitant l'alternança de sessions presencials i en línia en el mateix dia».

Estudiantat preparant-se a la Biblioteca de Lletres

Tornen els exàmens presencials després de Nadal a la UdL | UdL

 

La Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social mantindrà la docència virtual

Només la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social ha anunciat que aquesta setmana mantindrà la docència virtual, tal com havia establert a les darreres setmanes de desembre. En canvi, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i la Facultat de Medicina les sessions programades són presencials, tant les teòriques com les pràctiques. En el cas de Medicina, «exceptuant els casos on el professorat estigui confinat i hagi d'impartir la docència en línia».

 

Pel que fa als exàmens, tots els centres de la UdL han comunicat que la norma general és realitzar-los presencialment, malgrat que el professorat pot decidir a títol individual fer-ho de manera virtual. Es mantenen totes les mesures de prevenció: evitar aglomeracions a l'entrada i la sortida de les proves, la ventilació de les aules, una durada màxima de dues hores i l'ús del gel hidroalcohòlic i la màscara. En el cas de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, recomana a l'alumnat que utilitzi màscares quirúrgiques o FFP2, evitant les de tela i les higièniques.

 

El Consell de Direcció també recorda que cal preveure la repetició dels exàmens per a l'estudiantat que no pugui assistir per la COVID-19. En aquest sentit, la Facultat de Dret, Economia i Turisme recorda que «si un alumne no pot fer l'examen en la data prevista per motius de malaltia relacionada o no amb la COVID, ho ha de comunicar al professorat de l'assignatura i adjuntar-li el justificant mèdic oficial pertinent».

 

Teletreball amb caràcter prioritari

Quant als membres del Personal d'Administració i Serveis, tot i que la Generalitat de Catalunya ha implantat el teletreball amb caràcter prioritari durant cada dia de la setmana, la Gerència de la UdL estableix un màxim de tres dies setmanals «als llocs susceptibles de ser exercits en aquesta modalitat». La nova instrucció sobre mesures organitzatives, que respon a «l'actual situació epidemiològica i les previsions de les autoritats sanitàries», té caràcter temporal i és vigent fins al dia 28 de gener.