Tàrrega posarà en marxa la Bústia Ètica

Ésser una administració totalment transparent i propera a la ciutadania. Aquest és un dels objectius de l'Ajuntament de Tàrrega, que treballa per implementar noves eines que ho facin possible. En aquest sentit, l'ens preveu posar en marxa un nou servei perquè la ciutadania disposi d'una eina per alertar de possibles males pràctiques de l'administració local de forma totalment confidencial i anònima. En aquest sentit, la Junta de Govern Local ha aprovat sol·licitar l'alta al servei de Bústia Ètica que ofereix el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

 

Aquest servei és un nou canal electrònic que permet alertar de manera anònima i segura sobre infraccions reals o potencials de l'ordenament jurídic referent a l'àmbit municipal. La seva posada en marxa és una de les mesures que es deriven de l'aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Tàrrega (en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) que va rebre llum verda per unanimitat en la sessió plenària del passat 26 de maig. D'aquesta manera, el consistori dona compliment a l'obligació de disposar de canals, interns i externs, i procediments de denúncia anònima de conductes contràries a dret, principis ètics i de bon govern, en compliment d'una directiva europea.

 

[predef]nou-whatsapp-lleidadiari-646[/predef]

Imatge de Tàrrega

Tàrrega posarà en marxa la Bústia Ètica | LleidaDiari.cat

 

Segons ha explicat el regidor de Transparència, Daniel Esqué, «amb l'habilitació de la Bústia Ètica complim dos objectius: donem resposta a un dels requeriments del Pla Antifrau aprovat pel Ple i alhora posem en marxa una eina que de ben segur estimularà la participació ciutadana coincidint amb l'inici del procés per redactar el nou Reglament de Participació Ciutadana».

 

Prioritzar la protecció de les persones «alertadores»

Les anomenades persones «alertadores» són una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. En aquest sentit, la Bústia Ètica garanteix la confidencialitat a les persones que decideixen facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, i també permet l'opció de trametre una alerta de manera anònima. Quan una persona creï una alerta, rebrà un codi numèric de 16 dígits amb el qual podrà accedir al canal i comunicar-se amb els òrgans gestors, veure les notificacions o aportar nova documentació.

 

Com funciona la Bústia Ètica?

La persona «alertadora» haurà de seleccionar un dels tres àmbits de la Bústia: alts càrrecs i personal directiu; contractació pública; o personal de la funció pública. Una vegada verificats els requisits d'admissió del cas i la seva versemblança, el missatge s'admetrà a tràmit. L'òrgan gestor comprovarà els fets i durà a terme les tasques d'investigació necessàries per acreditar-ne la veracitat.

 

Si conclou que s'ha produït una conducta o actuació inadequada, elaborarà un informe amb les mesures de millora per evitar futures males pràctiques. També podrà proposar que s'iniciïn expedients administratius, que s'adoptin mesures sancionadores o disciplinàries o, si escau, comunicar a la Fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal. En cas contrari, l'informe recollirà el cessament de les comprovacions i l'arxiu de l'expedient (o de la documentació) per la inexistència de males pràctiques.

 

En tots els casos, es comunicarà a la persona que hagi presentat l'alerta el resum de les actuacions dutes a terme, les conclusions sobre la vulneració de normes, regles o principis ètics i de bona pràctica i, si correspon, el resum de les recomanacions i actuacions proposades per corregir els fets.