Oferta de feina: La localitat lleidatana que treu a concurs 2 places públiques

L’Ajuntament de Solsona anuncia la convocatòria d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca per cobrir un lloc vacant per jubilació, i una altra d’informador/a juvenil per consolidar un lloc de treball que fins ara s’havia ocupat temporalment per a la posada en marxa de l’Oficina Jove del Solsonès.

 

En ambdós casos també es crearà una borsa de treball per cobrir possibles futures vacants o fer substitucions. A la Biblioteca Carles Morató un lloc de tècnica auxiliar s’ha cobert fins ara interinament arran d’una jubilació el 2021.

El concurs-oposició que es convoca és per a un contracte laboral fix amb dedicació completa (37,5 hores setmanals). Per optar-hi cal tenir el batxillerat o un títol de tècnic equivalent. Entre altres tasques assignades a aquest lloc, hi ha l’atenció a les demandes dels usuaris, la revisió, registre i col·locació de documents, la confecció de dossiers, l’actualització de la col·lecció local, la col·laboració en la preparació d’activitats de dinamització cultural, la gestió del procés de préstec i l’obertura i tancament de les instal·lacions quan sigui necessari.En el cas de la plaça d’informador/a juvenil, s’ofereix un contracte laboral fix a temps parcial de 24 hores la setmana a l’Oficina Jove del Solsonès.

Les persones aspirants han de tenir el títol de batxillerat, formació professional de segon grau, grau superior o qualsevol altre títol equivalent. Les funcions encomanades a aquest lloc són l’atenció als tècnics municipals, regidors i joves de la comarca, la detecció de necessitats de la població jove per treballar en noves propostes, la informació i l’assessorament a entitats en matèria de joventut, l’elaboració de registres i bases de dades, la gestió de l’espai salut i la dinamització de xarxes socials, entre d’altres.

 

Les bases completes i la documentació necessària per concórrer a aquests concursos es poden descarregar de l’apartat d’ofertes d’ocupació del portal municipal (https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/ofertes-d2019ocupacio).