Pugen els afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, menys a 3 comarques lleidatanes

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,4% al mes d'agost respecte a l'any anterior i se situa en 3,41 milions de persones, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

 

L'Alta Ribagorça (5,9%) i la Selva (5,3%) encapçalen les comarques amb un augment més elevat, seguides per l'Alt Empordà (4,3%), el Baix Penedès i el Barcelonès (amb un 4,0% cadascuna). A l'altre extrem, hi ha tres comarques que han registrat un lleuger descens del nombre d'afiliats (-0,5% o inferior): el Pallars Sobirà, les Garrigues i la Noguera. En relació amb el juliol del 2022, el nombre d'afiliats ha disminuït un 2% al conjunt de Catalunya, després de registrar mig any de creixements continus de l'afiliació.

 

[predef]nou-whatsapp-lleidadiari-646[/predef]

 

El descens mensual de l'agost s'ha traslladat a totes les comarques i Aran, amb variacions que van des del -0,2% del Pla d'Urgell fins al -4,6% del Pallars Sobirà. El nombre de dones que cotitzen augmenta en 57.117 afiliades i el d'homes en 56.649 afiliats, fet que suposa augments interanuals del 3,7% i 3,2%, respectivament. Per comarques, totes augmenten el nombre de dones afiliades, excepte al Priorat i al Pallars Sobirà. El nombre d'afiliats augmenta en tots els grups d'edat, excepte en els de 30 a 44 anys, que s'han mantingut pràcticament estables (-0,1%).

 

Les afiliacions al sector serveis

Les afiliacions al sector serveis són les que més creixen a l'agost en relació amb el mateix mes de l'any anterior (+4%). El sector industrial ha augmentat un 1,9% el nombre d'afiliacions a l'agost en relació amb un any enrere. Al seu torn, la construcció ha augmentat un 3,3% interanual a Catalunya i l'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social (‑4%).

 

Per segon més consecutiu el grau de parcialitat se situa en una proporció inferior al 20%, que és el més baix des del març del 2012. En el cas de les dones, la proporció és del 27%, més del doble que la dels homes (12,1%). El Solsonès i el Barcelonès són les comarques on la proporció d'afiliacions a jornada parcial és més elevada (22,3% i 22,1%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (12,3%).

 

Al mes d'agost la proporció d'assalariats amb caràcter temporal se situa en el 16%, 11,1 punts menys que un any abans i segueix la tendència de reducció iniciada des del novembre del 2021. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l'Alta Ribagorça (24,9%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (12,2%), que és el més baix.