Les portades d’avui, 6 de novembre

 

La Manyana, dia 6 de novembre