Les portades d’avui, 4 de desembre

 

La Manyana, dia 4 de desembre