Les portades d’avui, 25 de desembre

 

La Manyana, dia 25 de desembre