Les portades d’avui, 12 de novembre

 

La Manyana, dia 12 de novembre