Les persones que van rebre la vacuna xinesa estan més protegides davant òmicron

Les persones que inicialment van rebre la vacuna xinesa CoronaVac estan més protegides davant de la covid-19 lleu i greu provocada per òmicron si reben un reforç d’ARN missatger (ARNm) que no pas una tercera dosi del mateix vaccí. Així ho mostra un estudi observacional fet al Brasil, codirigit per Fiocruz -centre de recerca de Rio de Janeiro- i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). La recerca, publicada a la revista ‘Nature Communications’, aporta informació que pot ajudar a orientar les estratègies de reforç en països on la majoria de la població va rebre vacunes de virus inactivat com CoronaVac. La meitat de les dosis administrades al món fins al gener del 2022 corresponien a vacunes de virus inactivat.

 

La majoria dels estudis sobre eficàcia vacunal s’han centrat en les vacunes adenovirals i de ARNm –les que s’han administrat a Catalunya i als països de l’entorn europeu i occidental-, tot i l’àmplia utilització de vaccins de virus inactivat sobretot en països d’ingressos baixos i mitjans.

 

«Conèixer l’eficàcia de la dosi de reforç en poblacions vacunades amb virus inactivat és fonamental per orientar les futures estratègies de vacunació en aquests països», afirma Otavio Ranzani, investigador d’ISGlobal i primer autor de l’estudi.

Ranzani i els seus col·legues han avaluat l’eficàcia del reforç amb una vacuna de virus inactivat (CoronaVac) o amb una vacuna d’ARNm (Pfizer) en adults brasilers que van rebre inicialment dues dosis de CoronaVac. L’anàlisi, que va incloure gairebé 1,4 milions de casos (amb el seu respectiu control), es va realitzar entre desembre del 2021 i abril del 2022, una època en què predominava òmicron BA.1, i es va comparar amb un període dominat per delta.

 

«La força del nostre estudi observacional és la grandària de la mostra i la cobertura geogràfica, que abasta cadascun dels 5.570 municipis brasilers», diu Julio Croda, investigador de Fiocruz i de l’Escola de Salut Pública de Yale i coautor principal de l’estudi.

 

Els resultats mostren que la vacunació primària amb dues dosis de la vacuna CoronaVac va oferir una protecció gairebé nul·la contra la malaltia simptomàtica per òmicron i un 40-50% de protecció contra la malaltia greu.

Una dosi de reforç amb CoronaVac no va aportar protecció addicional contra la malaltia simptomàtica i una protecció moderada contra la covid greu (74% i 40-50% en majors de 75 anys). A més, aquesta protecció sembla disminuir després de quatre mesos.

 

En canvi, el reforç amb ARNm va aportar major protecció contra la malaltia simptomàtica i greu (56,8% i 86%, respectivament) i sembla durar més de quatre mesos.

 

Els resultats mostren que, en persones que inicialment van rebre vacunes inactivades, el reforç heteròleg (amb un preparat diferent; en aquest cas, una vacuna d’ARNm) ofereix un augment considerable de la protecció, fins i tot en persones d’edat avançada.