Perdonen un deute a un hostaler lleidatà que va tancar durant la pandèmia

El jutjat de Primera Instància número 6 de Lleida (mercantil) ha perdonat un deute de 47.513,65 euros a un hostaler del Pla d’Urgell arran del tancament del seu negoci de restauració per la pandèmia de la covid-19. Es tracta d’un cas on s’ha aplicat la Llei de la segona oportunitat i a més a més, el jutge també ha perdonat la meitat del deute públic i ha aprovat un pla de pagament dels deutes que l’home, representat pel despatx Bergadà Asociados, havia assumit amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquests deutes pujaven a 4.950,83 euros i ara els podrà afrontar amb un pagament de 75 euros mensuals durant 5 anys.

Després de començar el procés concursal el 21 d’abril, l’advocada de l’Estat, en representació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, va demanar l’exclusió dels crèdits de dret públic, oposant-se així al Benefici d’exoneració de passiu insatisfet que havia demanat la lletrada de l’afectat. Malgrat tot, el jutge de Primera Instància número 6 de Lleida, en una sentència de 30 de maig, va desestimar la demanda presentada per l’AEAT i la TGSS i va assenyalar que a la Llei concursal no s’hi inclouen els deutes públics, pel simple fet del seu origen. Això significa, segons el bufet que representa l’afectat, que l’Estat no pot incloure en la seva nova norma una excepció contrària al dret de la Unió.

En un auto amb data del passat 28 de setembre, el magistrat va donar per finalitzat el procés concursal de l’hostaler, va arxivar les actuacions, i va concedir el benefici d’exoneració del passiu insatisfet amb caràcter provisional així com va aprovar el pla de pagament dels deutes segons la proposta presentada a l’abril que preveia que aquest mai havia de superar els 5 anys de durada. Segons el bufet, una vegada hagi passat aquest termini, l’hostaler demanarà l’exoneració definitiva d’aquest deute.

 

El bufet destaca que l’hostaler es trobava en una «situació límit», ja que també havia de fer front a ajudes familiars, però gràcies a la Llei de la segona oportunitat i al pla de pagaments aprovat «podrà tornar a respirar i ser més optimista de cara al futur».

text