Problemes derivats de l’ocupació d’un edifici en aquest carrer de Lleida

L’Ajuntament de Lleida està treballant per solucionar les molèsties derivades de l’ocupació de diversos habitatges d’un immoble del carrer Maria Sauret, 16, de Lleida. La Guàrdia Urbana i el Departament de Disciplina Urbanística de la Paeria fa temps que treballen conjuntament per solucionar la problemàtica de l’ocupació en aquest edifici.

 

El Departament de Disciplina Urbanística de la Paeria està tramitant, en aquests moments, un expedient de disciplina urbanística relatiu a l’incompliment del deure legal d’ús, conservació i rehabilitació de l’immoble adreçat als propietaris de l’edifici. En concret, es demana a la propietat, una societat limitada, que aporti còpia del contracte d’arrendament amb els inquilins o que, en cas d’una ocupació il·legal, efectuï les actuacions per a regularitzar la situació dels ocupants o procedeixi al tancament dels habitatges per evitar noves ocupacions, que comporten un perill per a les persones, per als veïns i de salubritat.

L’Ajuntament de Lleida ha comunicat als responsables que, l’incompliment injustificat dels terminis establerts en les ordres d’execució, habilita l’administració per adoptar l’execució subsidiària, a càrrec de la persona obligada, i/o la imposició de multes coercitives de manera reiterada fins a aconseguir el compliment de la resolució. La Paeria ja va imposar a principis d’estiu una primera multa coercitiva als propietaris de l’immoble per incompliment injustificat de la resolució. La Paeria ha atorgat un nou termini per complir la resolució, que finalitza el pròxim 19 d’octubre. En cas de nou incompliment, s’imposarà una segona sanció.

Cal recordar que aquestes mesures són independents i autònomes de la possibilitat d’inici d’un expedient sancionador per l’existència d’infracció o infraccions urbanístiques.

 

Paral·lelament, el cos de policia local realitza, de forma reiterada, actuacions de mediació, assessorament i identificació dels inquilins i, també porta a terme actuacions per solucionar queixes relacionades amb actes incívics, males olors, molèsties ocasionades per gossos, molèsties ocasionades per sorolls i música a volums massa elevats, entre altres.