La Paeria millora el control de la sobreocupació d’habitatges a la ciutat

La Comissió de Gestió d’Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica de la Paeria de Lleida ha donat compte en els darrers dies de la proposta de protocol del tràmit de declaració de sobreocupació d’habitatges, un document que permetrà millorar el control de la utilització adequada dels habitatges a la ciutat, per a garantir la convivència, i que es fa un bon ús del padró municipal.

Aquest protocol dona compliment al decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat i permetrà millorar la coordinació entre els diferents departaments que intervenen en aquest procés i que inclouen l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, els serveis d’Estadística, Habitatge, Disciplina Urbanística i Serveis Socials, l’EMU i la Guàrdia Urbana.

▶ TELEGRAM LLEIDADIARI: Ara també podeu rebre les notícies de LleidaDiari a través del canal de Telegram. Punxa aquí!

La Paeria podrà actuar tant d’ofici, si a partir de les dades del padró es constata que se superen els paràmetres màxims d’ocupació de l’habitatge, d’acord amb els estàndards establerts del decret, com també arran de possibles queixes o indicis que puguin arribar per altres vies.

 

D’acord amb les evidències que es puguin recollir, es decidirà si es tramita la declaració d’habitatge en situació anòmala per sobreocupació. Si aquesta no queda finalment acreditada, es podrà procedir a donar de baixa d’ofici a les persones que constin en el padró, però que feta la inscripció no resideixin a l’habitatge. En canvi, quan finalment sí que s’acordi la declaració d’habitatge en situació anòmala per sobreocupació es podrà procedir a la imposició de multes coercitives i la tramitació del corresponent expedient sancionador al propietari.

Durant la comissió també s’ha adonat de la tramitació del nou reglament del nomenclàtor, que actualment es troba en procés de consulta prèvia a la ciutadania a través de la plataforma Decidim.

 

Pel que fa a l’àmbit de Contractació, s’ha informat també de la licitació del contracte del Servei de cura puntual d’infants, dins el projecte +Temps x Tu per a l’any 2023, amb un pressupost previst és de 202.866,03 euros, que permetrà que aquest projecte de servei gratuït de cura puntual d’infants que vetlla per promoure la conciliació familiar i laboral de les famílies tingui continuïtat.

Igualment, s’ha informat de la licitació del contracte de subministrament de lluminàries per a carrils electrificats pel Morera, Museu d’art modern i contemporani de Lleida dins el projecte ‘Un nou portal patrimonial: el Museu d’art de Lleida’.

 

Aquesta és una de les actuacions necessàries per a la posada en marxa del nou museu, un projecte estratègic de l’Ajuntament per dotar d’una seu definitiva la col·lecció del Morera i enfortir la capitalitat cultural de Lleida. D’altra banda, els grups han acordat una declaració institucional per al reconeixement i l’acompanyament en el dol gestacional, prenatal i neonatal, que serà llegida en el pròxim ple.