La Paeria clausura d’urgència l’Oratori dels Dolors pel mal estat de l’edifici

L'Ajuntament de Lleida ha ordenat el tancament urgent de l'edifici de l'Oratori dels Dolors del carrer Cavallers, per tal d'iniciar immediatament obres per refer la coberta, ja que es troba en molt mal estat, amb problemes estructurals que fan que hi hagi risc imminent de caiguda. El tinent d’alcalde i regidor de Promoció i Gestió de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha parlat amb el prior de la Congregació dels Dolors, propietària de l'edifici, per comunicar-li aquest fet i l'abast de l'actuació prevista.

 

La Paeria assumirà aquesta actuació de forma subsidiària, per tal de garantir la seguretat de les persones i també dels béns patrimonials, tenint en compte que aquest edifici es troba inclòs dins del catàleg d'elements d'interès històric, artístic i arquitectònic de Lleida.

Els tècnics municipals ja eren coneixedors del deficient estat de conservació de l'edifici, que ja va haver de ser apuntalat per la propietat fa nou mesos. Aquest dimecres, després de detectar un important bombament de la coberta, s'hi va fer una nova inspecció per comprovar l'estat general de la teulada. Els tècnics van poder observar que la coberta presenta grans deformacions i que en cas, per exemple, d'una acumulació de neu probablement no hauria pogut suportar el pes i hauria col·lapsat. A més, s'observa un trencament dels elements de fusta de l'encavallada que suporta la coberta, pel seu desgast, causat per la humitat i els tèrmits. Aquest dijous, mentre es feien noves tasques de comprovació s'ha vist també que la secció de fusta d'aquesta encavallada ha quedat molt reduïda per l'acció dels tèrmits i s'ha constatat que hi ha risc imminent de trencament, fet que provocaria que col·lapsés part de la teulada sobre les voltes de ceràmica de l'Oratori, que podrien al seu torn caure cap a dins de la mateixa nau.

 

Aquest fet ha motivat l'actuació d'urgència per clausurar l'edifici, que ja tenia un accés limitat des que va haver de ser apuntalat. Aquest mateix dijous començaran les obres, que comportaran refer tota la coberta. La previsió és que les obres estiguin acabades per Setmana Santa, fet que ha de permetre que la Congregació pugui dur a terme amb tota normalitat aquesta celebració i la commemoració del seu 300 aniversari.