Sense Categoria

La Paeria amplia el suport a les persones que pateixen pobresa energètica

Avatar
  • agost 18, 2018
  • 4 min read
La Paeria amplia el suport a les persones que pateixen pobresa energètica

El departament de Benestar Social de la regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones de l'Ajuntament de Lleida segueix vetllant per ajudar a les famílies que no poden fer front al cost dels subministraments bàsics i durant l'any 2018 continua ampliant el nombre de persones en situació de vulnerabilitat que han sigut ateses. En aquest període (de l'1 de gener fins al 3 d'agost de 2018), s'han tramitat un total de 3.473 expedients relatius a rebuts de llum (1.741), gas (942) i aigua (790), mentre que durant tot l'any 2017 es van gestionar un total de 5.549. L'any 2016 van ser 503.

 

D'ençà de l'aprovació de la llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, l'Ajuntament ha ampliat l'atenció social en aquest àmbit i ha posat en marxa protocols per evitar els talls de servei a famílies vulnerables. Des dels serveis socials d'atenció primària es cita a les persones que tenen algun deute pendent per tal de protegir-los enfront de possibles talls de subministrament, si compleixen els requisits que preveu la llei. A la vegada, se'ls informa de la possibilitat d'acollir-se al bo social elèctric, en cas que en compleixin els requisits, i puguin beneficiar-se així de descomptes en la factura elèctrica.

 

Prioritat per a les famílies més vulnerables

Tot i aquests descomptes, hi ha famílies que no poden fer front als rebuts. En aquests casos, i quan així ho dictaminen els tècnics dels serveis socials, es tramiten ajuts per al pagament dels subministraments bàsics, per evitar el sobreendeutament de les famílies. Aquests ajuts prioritzen les famílies més vulnerables per evitar el risc d'exclusió social. Durant l'any 2017, s'hi van destinar 192.654,3 euros, dels quals 122.719,38 euros corresponen a factures elèctriques; 39.645,63 a subministrament de gas; i 30.289,229 euros, al d'aigua potable.

 

La major part d'aquesta quantitat (182.572,99 euros) ha estat finançada a parts iguals entre la Paeria i la Generalitat de Catalunya, tot i que, a més, l'Ajuntament també ha aportat ajuts d'urgència social per al pagament de subministraments bàsics per import de 10.081,31 euros. Les factures pagades amb ajudes corresponen al consum del període entre l'1 de gener de 2016 i el 30 de juny de 2017 i han beneficiat un total de 1.318 famílies (4.244 persones diferents). En aquest moment, gràcies a una addenda al contracte programa amb la Generalitat s'estan tramitant els pagaments de factures compreses entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2017.

 

A més a més, des dels equips d'atenció social primària s'estableixen processos de mediació entre client i empreses per facilitar el fraccionament del deute pendent i per restablir els subministraments en els casos de tall del servei. El 2017 es van produir 33 talls de subministrament els quals foren restablerts de forma immediata. Tots ells afectaven persones que tenien l'informe positiu de vulnerabilitat d'acord a la Llei 24/2015. D'aquests, 21 foren d'electricitat, 11 de gas i 1 d'aigua. Al llarg del 2018 s'han produït 24 talls: 14 per electricitat, 7 per gas i 10 per aigua. En tots els casos menys un les persones afectades tenien informe positiu. En aquests casos es contacta tant amb l'OMIC com amb la companyia subministradora per restablir de forma immediata el subministrament.

 

Una altra línia que es vol potenciar és la de l'eficiència energètica. Mitjançant un projecte gestionat pel departament de Medi Ambient es duen a terme auditories energètiques a les llars de persones vulnerables per mirar de reduir el consum i l'import de les factures. Prop de 200 famílies s'han beneficiat d'aquest projecte, que es preveu seguir aplicant durant la tardor.

Avatar
Sobre l'Autor

Redaccio

Deixa un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *