Obres de pavimentació del nou accés al Parc Científic

Obres de pavimentació del nou accés al Parc Científic| Redacció – Fotografia: Ajuntament de Lleida

 

L’Ajuntament de Lleida ja ha executat les obres de pavimentació del nou accés al Parc Científic per l’avinguda Galileo Galilei. L’actuació ha consistit en la pavimentació d’una superfície del vial de 875 metres quadrats, fent treballs de neteja, de formació d’encaixos, de regularització i d’estesa d’una capa de mescla bituminosa en calent. 

L’alcalde accidental, Rafael Peris, acompanyat pel gerent del Parc, Josep Clotet, ha visitat aquest dimecres les obres, que donaran continuïtat al nou accés d’entrada de vehicles al recinte del parc, a través de la nova porta que s’ha condicionat.
 
Peris ha explicat que el Parc Científic desdoblarà l’accés de vehicles, habilitant una via d’entrada i una altra de sortida, fet que permetrà millorar la circulació i la seguretat en aquest entorn. Així, s’evitarà que es creuin en un únic accés els vehicles que entre i que surten. L’alcalde accidental ha comentat que també s’ordenarà la circulació interna del parc i que es farà la senyalització corresponent. Al a zona interior s’ha previst fer un pas de vianants al passadís central i algunes places d’aparcament, recuperant algunes de les que s’han vist afectades amb la nova entrada. A més, s’ha de comptar amb la zona d’aparcament exterior que es farà al costat de l’edifici on s’ubicarà l’AETI, l’Associació d’Empreses de Tecnologies de la Informació de Lleida, a l’antic Comandament de la Caserna d’Artilleria, projecte que en el qual s’està treballant.
 
El pressupost de les obres de pavimentació a l’avinguda Galileo Galilei és de 7.500 euros i l’empresa adjudicatària és Romero Polo.