Sense Categoria

Mollerussa, una ciutat al dia

LleidaDiari
  • maig 16, 2012
  • 3 min read
Mollerussa, una ciutat al dia

Mollerussa, una ciutat al dia| Marc Solsona

 

Ara farà un any de les eleccions municipals i en un any han passat moltes coses a la nostra ciutat. Quan vam entrar a governar ens vam trobar amb una delicada situació financera i, per això, l’objectiu prioritari que ens vam marcar va ser el de pagar a proveïdors, molts dels quals són de la ciutat i també de la comarca.  Hem volgut solucionar la “motxilla” del deute a tercers per tornar a recuperar la confiança de tots els sectors implicats en la nostra gestió. 

En aquest sentit val la pena recordar que la liquidació del pressupost de l’any 2010  va donar un resultat negatiu de 766.377 euros i un romanent de tresoreria també negatiu de 2.403.600 euros. A més a més, també vam posar sobre la taula que hi havia 7,8 milions d’euros en factures pendents de pagament a proveïdors. Per això, des de l’equip de Govern, no hem escatimat esforços per tal de reduir al màxim la despesa corrent, per obtenir més ingressos amb accions com la reformulació d’alguns serveis, la renegociació de concessions, el replantejament de diferents contractes o la venda de patrimoni  i, a més a més, també hem optat per deixar de fer moltes activitats o reduir-ne considerablement el pressupost.

Hem estat capaços de reduir aquest deute i ho hem fet, com he dit abans, ajustant la despesa corrent i accedint al crèdit definitiu per fer net i no continuant apedaçant la nostra malmesa economia. I així, amb l’austeritat com a criteri prioritari  podem dir que hem acomplert el primer any del Pla de Sanejament i també que el rigor amb el que hem treballat ha fet que ens hagin aprovat el Pla d’Ajust.

Hem complert amb la màxima que vam dir: “No fer res que no puguem pagar”. Per això, nosaltres pressupostarem en base als ingressos reals i no en base els ingressos teòrics. No ens podem equivocar, ens hi juguem massa i, per això, en base el diàleg permanent hem assolit els consensos necessaris amb tots els partits politics municipals i hem aprovat, sense cap vot en contra, les mesures econòmiques de cara al futur. 

Per això, avui podem dir que Mollerussa torna a ser una ciutat que està al dia de les seves obligacions amb els proveïdors, i aquesta, crec, que és una molt bona notícia que volia compartir amb tots vostès. Primer per agrair-los-hi en primera persona i en nom de tot l’E quip de Govern la seva comprensió i, en segon lloc, perquè crec que la proximitat amb els ciutadans ha de ser peça clau de la nostra acció de govern. Junts ens en sortirem. Moltes gràcies.

 

Marc Solsona, alcalde de Mollerussa

LleidaDiari
Sobre l'Autor

LleidaDiari

Deixa un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *