Més de 130 persones s’autoinculpen per solidaritzar-se amb els 3 joves encausats del Casal Popular de Lleida

Més de 130 persones s’autoinculpen per solidaritzar-se amb els 3 joves encausats del Casal Popular de Lleida| Redacció – Fotografia: Casal Popular de Joves de Lleida

 

Aquest dimecres, i poc més de 15 dies abans de la celebració del judici derivat de l’ocupació de l’antic Casal ubicat al Carrer Governador Montcada, a la Sala Europa, s’han presentat més de 130 inculpacions davant el Jutjat Penal núm. 3 de Lleida que coneixerà la vista del procediment el pròxim 4 de maig de 2015.

Concretament fins a 132 persones, especialment joves de la ciutat de Lleida, s’han solidaritzat amb els tres joves encausats al procediment pels quals es demanen més de 38.000 euros de multa, mitjançant la signatura d’un document d’autoinculpació en els que els subscrivints posaven de manifest la seva vinculació i participació política al projecte del Casal Popular de Joves, demanant al jutjat que a l’empara d’aquests fets siguin inclosos dins el present procediment i siguin jutjats el pròxim 4 de maig amb les mateixes acusacions que afronten els joves encausats.
 
Les referides autoinculpacions, a més de solidaritzar-se amb els joves inculpats, vénen a posar de manifest davant l’òrgan jutjador les circumstàncies en les que des d’un primer moment s’ha dut a terme a instrucció i la conseqüent acusació en la present causa; on s’ha escollit tres joves dels centenars que varen passar pel casal acusant-los de delictes d’usurpació i danys i demanant-los una condemna econòmicament molt quantiosa i per tal de criminalitzar el projecte i escanyar-lo econòmicament.
 
Aquesta és doncs una de les diverses accions que el casal popular de joves està fet per tal d’afrontar jurídicament i políticament el judici del pròxim 4 de maig, i donar a conèixer als veïns de la ciutat i, en aquest cas, al jutjat penal corresponent el projecte polític del casal i la casuística en què s’han produït les acusacions. En els pròxims dies s’aniran realitzant més accions de difusió i suport que culminaran el pròxim 4 de maig amb la concentració prèvia al judici que s’ha convocat a les 9.30 hores als jutjats de Lleida.