Descobreix els països on la marihuana és legal

Un hombre fuma marihuana en Koltala, en India.

A Koltala, a l’Índia, un home fumant marihuana | Biswarup Ganguly

 

La marihuana rep milers de noms: Maria, herba, cànnabis… És una droga psicotròpica, però tot i així alguns països n’han legalitzat el consum, per raons variades. Una de les més importants és que avui en dia s’estan duent a terme investigacions sobre els seus usos terapèutics, cosa que ha causat polseguera entre els detractors de la droga.

 

Sigui com sigui, la marihuana aconsegueix mitigar les nàusees i el dolor que ocasiona el tractament de la sida o la quimioteràpia, i és útil també per lluitar contra la inapetència —cosa molt beneficiosa en els afectats per anorèxia.

 

En qualsevol cas, hi ha moltes veus que defensen que el fet de legalitzar el cànnabis implicaria un canvi positiu i, fins i tot, una passa cap endavant pel que fa al combat contra el tràfic de drogues, perquè cauria en picat la rendibilitat del comerç clandestí de marihuana. Tot això és més complicat del que podria semblar en un primer moment i ens crea un dilema moral.

 

 

Raons al·legades per a la legalització del cànnabis

Hi ha diversos països que han decidit legalitzar la marihuana, per diferents raons com les que exposem a continuació.

 

1. Recaptar més impostos

A cada país, els governs rebrien beneficis econòmics resultants de vendre aquesta droga de forma legal, amb els impostos pertinents aplicats. L’Estat regularia el cost d’aquesta droga i això probablement implicaria que n’augmentaria el preu, però la marihuana constituiria una font d’ingressos molt important per a cada govern estatal, com ara ho són l’alcohol o el tabac.

 

2. Combatre el narcotràfic

Si s’incrementa el consum d’aquesta planta psicotròpica legalment, la delinqüència quedaria molt tocada perquè se’n duria a terme una regulació comercial i els consumidors hi podrien accedir sense cap problema. Els comerciants il·legals podrien vendre altres drogues —en alguns casos més perjudicials que el cànnabis—, però la marihuana ja no comportaria cap problema a nivell legal.

Una planta de marihuana en plena formación.

Formació d’una planta de Maria | Pxhere

 

3. Beneficiar-se del cànem                                                             

La planta de la marihuana proporciona una fibra molt útil, el cànem, que pot fer-se servir per a l’elaboració d’olis, llavors, materials biodegradables, productes tèxtils o, fins i tot, combustibles ecològics.

 

4. Comercialitzar-la sota un control sanitari

Avui en dia, als països on el cànnabis és il·legal, no hi ha cap mena de control sobre la qualitat del que es ven al carrer. Si aquesta herba es pogués comercialitzar de manera legal, les autoritats sanitàries podrien dur a terme controls als productes que reben els usuaris finals. Aquests controls podrien contribuir a la millora de la qualitat d’aquesta substància i a la responsabilitat del seu consum.

 

Raons al·legades per a la prohibició del cànnabis

Tanmateix, hi ha persones que s’estimen més que la marihuana no entri dins de la legalitat. Tot seguit, explicarem diverses raons que sostenen les persones que afirmen que el cànnabis no s’hauria de legalitzar.

 

1. Incrementa el nombre d’accidents de trànsit

Consumir marihuana d’una manera legal contribuiria a fer que augmentessin els conductors que condueixen sota els efectes d’aquesta droga. L’alcohol i les drogues són dos problemes molt importants per a la conducció, que s’haurien d’evitar si portem un vehicle. Així, si es legalitzés el consum d’aquesta herba també s’incrementarien els accidents de trànsit.

 

2. Provoca efectes negatius per a la salut

El fet de consumir la flor de la marihuana comporta perjudicis per a la salut de les persones. La majoria de les persones que estan a favor de legalitzar-la expliquen que aquesta droga no és tan perjudicial com l’alcohol o el tabac, que sí que són legals, però sabem del cert que el consum del cànnabis és perjudicial per a determinats òrgans del cos i comporta efectes neuronals.

 

Els 10 països que han legalitzat la marihuana

A continuació, veurem un llistat dels països que han legalitzat el consum del cànnabis, amb resultats ben diferents segons el cas.

 

1. Països Baixos

Quan vaig visitar els Països Baixos em va sorprendre que hi hagués una quantitat molt baixa —o nul·la— de problemes relacionats amb el cànnabis, tot i que el seu consum està molt normalitzat. A través d’un buit legal, el consum de la marihuana està limitat als anomenats ‘Coffee Shops’, una mena de cafès on es pot comprar i consumir aquesta herba.  

 

Igualment, crida l’atenció que la possessió, el conreu i la provisió d’aquesta droga sigui un delicte, una contradicció molt semblant a la que trobem en l’àmbit de la prostitució. Tot sembla indicar que, si no molestes l’altra gent, als Països Baixos es pot fer tot.

 

2. Portugal

Es tracta d’un dels pioners a Europa en la legalització del cànnabis. Ara bé, el consum d’aquesta droga està limitat a una quantitat de 25 grams, i si algú supera aquest màxim rebrà una sanció per part de l’Administració. A més, està prohibit consumir-ne en llocs públics.

 

3. Canadà

Es tracta d’un dels països pioners a l’hora de fer una valoració al voltant dels beneficis medicinals de la marihuana amb finalitats de legalitzar-la. Els individus malalts en poden fumar si el govern els ha concedit un permís específic, però cal destacar també que la seva venda i producció amb finalitats comercials estan prohibides i comporten penes de presó.

 

4. Corea del Nord

Es tracta d’un país que no s’ha plantejat mai la opció de fer una delimitació del marc legal dins del qual hi ha el cànnabis. Gairebé no se’n consumeix gens i, per aquesta raó, no es considera una droga ni la marihuana ni l’opi.

 

5. Colòmbia

De la mateixa manera que en el cas d’un gran nombre de països que han legalitzat la comercialització del cànnabis, el consum d’aquesta droga està limitat a una quantitat de 5 grams. Aquest país de Llatinoamèrica és un dels més permissius pel que fa a les drogues: per exemple, en el cas de la cocaïna, el consum també està legalitzat, limitat a 1 gram.

Cultivo de marihuana en Colombia.

 A Colòmbia, una plantació de cànnabis | Vice

 

6. Argentina

L’any 2009, la Cort Suprema de Justícia de la Nació del país sud-americà va establir la permissió de consumir cànnabis en la població major d’edat, sempre que es faci dins de l’àmbit privat i que no comporti cap perill pel que fa a la salut de l’altra gent.

 

7. Estats Units

Als Estats Units, cada estat s’encarrega de legislar en molts àmbits diferents, i el del consum de cànnabis no és cap excepció. Un exemple d’això és que en alguns estats com Washington o Colorado se’n permet el consum, la venda i el conreu. En el cas de la distribució d’aquesta droga psicotròpica, cal destacar que sempre la regulen les autoritats competents.

 

8. Suïssa

A partir de l’octubre de 2013, el consum de la marihuana a Suïssa està legalitzat, restringit a 10 grams —un límit superior a la majoria d’indrets del continent europeu— i sempre que l’usuari sigui major d’edat i no la consumeixi en l’àmbit públic.

 

9. Xile

Aquest país sud-americà comença a moure’s per tal de despenalitzar el consum d’aquesta herba. Tot i que el consum de la marihuana està permès dins de l’esfera privada, conrear-ne o vendre’n constitueixen delictes perseguits per la llei. En un futur, hi ha la previsió de regularitzar aquests punts.

 

10. Bèlgica

Es tracta d’un altre Estat d’Europa que no té restriccions pel que fa al consum de cànnabis. Ara bé, el seu consum s’ha de limitar a l’àmbit privat o, del contrari, es poden imposar multes.