Lleida acull una jornada organitzada per l’Institut Català de la Salut sobre els trastorns de l’aprenentatge

L'Institut Català de la Salut —amb la col·laboració de la Universitat de Lleida, el Departament d'Ensenyament i el Col·legi de Metges de Lleida— organitza una jornada de formació que tindrà lloc aquest dijous a l'edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida. Es tracta d'una jornada formativa que comptarà amb ponents del territori català que tenen un gran prestigi en el camp dels trastorns de l'aprenentatge. S'adreça a tots els professionals de la salut i de l'ensenyament que treballen amb infants.

 

La «Jornada de Trastorns de l'Aprenentatge, una mirada multidisciplinària» pretén actualitzar els coneixements sobre els trastorns de l'aprenentatge (TA) i agrupar professionals de totes aquelles disciplines que, necessàriament, han de treballar en xarxa per oferir una atenció adequada als nens amb TA. Els trastorns de l'aprenentatge són disfuncions neurològiques específiques, sovint amb un component genètic, que condicionen que infants amb un nivell normal d'intel·ligència no aconsegueixin avançar de manera adequada en un o més aprenentatges, tot i rebre una instrucció apropiada. 

Els trastorns d'aprenentatge (TA) inclouen fonamentalment la dislèxia, la discalcúlia, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, els d'atenció aïllats i el trastorn específic del llenguatge. Afecten molts infants en edat escolar i no és exagerat afirmar que, probablement, hi ha de tres a cinc alumnes per aula amb TA. La prevalença se situa entre el 5 i el 15% de la població. Els TA persisteixen al llarg de la vida i cal diferenciar-los de les dificultats transitòries que poden presentar alguns infants a l'inici de determinats aprenentatges. Tenen una repercussió negativa en el progrés de l'infant durant tota l'escolaritat i constitueixen una de les primeres causes de fracàs escolar.

 

Els minsos èxits acadèmics, sumats de vegades a la incomprensió i els judicis equivocats sobre la falta d'esforç, provoquen en molts infants i joves amb TA altres problemes de tipus emocional, autoestima baixa i trastorns de somatització que cal abordar. En aquest context, el diagnòstic precoç i la intervenció, tant des dels serveis de salut com des dels centres docents, són clau. La detecció permet iniciar un treball de forma primerenca, i per tant més eficaç, abans que aparegui el fracàs escolar o altres problemes de tipus físic i emocional, amb la finalitat que les persones amb TA puguin aconseguir els objectius de vida que es proposin.