Les obres de la carretera N-II a Lleida estaran enllestides a principis de setembre

Les obres de la carretera N-II a Lleida estaran enllestides a principis de setembre| Redacció – Fotografia: Ajuntament de Lleida

 

Els treballs de millora global de la mobilitat i la seguretat del tram urbà de la carretera N-II a Lleida avancen a bon ritme i ja s’han executat en un 65% aproximadament. Les millores de pavimentació i ordenació està previst que finalitzin durant la primera setmana de setembre.
Així ho han constatat l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, el tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde i regidora de Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports, Montse Parra, en la visita que han realitzat aquest dimecres a la zona.
 
El paer en cap ha destacat que “és una de les obres més importants de millora dels trams urbans de la xarxa de carreretes al terme municipal de Lleida i que comportarà, d’una banda, una millora substancial de la seguretat i mobilitat en aquest accés a Lleida amb l’increment de la capacitat de la carretera i, de l’altra, la construcció d’una rotonda entre el Restaurant Palermo i la via de l’AVE”. En aquest sentit, Ros ha afegit: “L'actuació permet una ordenació general del trànsit, una ordenació general de serveis i una clara millora de la seguretat viària”.
 
L'alcalde ha subratllat que “la rotonda que s’està construint permetrà eliminar els girs a l’esquerra d’aquells vehicles que, venint direcció Saragossa, vulguin incorporar-se als serveis de gasolinera, comerç i restauració existents, aconseguint una millora global de la seguretat”. Cal destacar que la rotonda que s’està construint permetrà enllaçar amb la continuació d’11 de Setembre i amb el futur accés a la variant Sud. La rotonda funciona articulant l’entrada cap a Lleida a través de la prolongació d’11 de setembre i la sortida cap a la variant.
 
“També estem en fase de construcció d’un carril lateral addicional per vianants i bicicletes, un espai de seguretat que arribarà fins a la Creu del Batlle”. L’alcalde de Lleida ha destacat, a més a més, que “la zona que limita amb el club de tir s’ha asfaltat amb elements reciclats, un fet que permet guanyar una important zona d’aparcament per visitants i esportistes”.
 
En el tram ubicat entre la rotonda del Camí de Rufea i el restaurant Palermo ja han finalitzat els treballs d’aliniació i instal·lació de serveis i es troba en la fase d’inici dels treballs de pavimentació, que s’executaran durant el mes de juliol. Les obres projectades en aquest tram tenen l’objectiu de millorar la seguretat de la circulació de vehicles en tots els seus moviments i aportar un espai de protecció per a la circulació de vianants, adequant l’entrada a la ciutat de la N-II al seu caràcter urbà.
 
A la zona compresa entre el restaurant Palermo i la via de l’AVE s’estan executant els treballs de paviments corresponents a la formació i tancament de la rotonda, així com els treballs de desguassos i ordenació interior de la rotonda. L’actuació en aquest tram es completarà amb l’adaptació de rasants de les dues calçades actuals i la seva disposició en dos carrils per sentit, donant continuïtat a la globalitat del projecte. Finalment, en el tram situat entre la via de l’AVE i la rotonda d’accés a la Caparrella, s’estan portant a terme els treballs de replanteig i preparació del carril de desacceleració i ajustaments de drenatges.
 
Previstos per la primera setmana de setembre
L’obra contempla també considerables millores mediambientals a la zona. En aquests moments ja s’ha ampliat l’espai al peu del Turó de Gardeny que inclou la zona del Club de Tir Olímpic i els antics camps de tir dels militars. Aquest espai estava ocupat, des de feia uns 40 anys, per muntanyes de terres i residus de les antigues bòbiles ubicades al peu del Turó de Gardeny. Amb l’execució de les obres s’ha tractat i reciclat totes les terres de les antigues bòbiles, un fet que ha permès ampliar l’espai lliure disponible. També s’ha paviment el camí d’accés als camps de tir.
 
També es portarà a terme la revegetació dels talussos a l’entorn de la rotonda i del camp de tir mitjançant la reforestació amb arbres procedents dels vivers municipals, juntament amb un tractament d’hidrosembra que facilitarà el creixement d’espècies autòctones de la zona. També està previst l’enjardinament de l’interior de la rotonda amb plantació de plantes arbustives dels vivers municipals i plantació d’arbrat en filera al tram urbà entre la rotonda de Rufea i el restaurant Palermo, entre altres zones. Els treballs d’enjardinament de tota la zona es portaran a terme durant la tardor per aconseguir una millor plantació amb temperatures més suaus.
 
L’actuació de millora, que està previst que estigui enllestida a principis de setembre, té un pressupost total de 962.910,35 euros.