Les escoles bressol diuen ‘no’ a les noves mesures de la Paeria

Les escoles bressol diuen ‘no’ a les noves mesures de la Paeria| Redacció – Fotografia: Laura Biela

 

Diverses escoles bressol de Lleida es queixen que des de la Paeria s'ha posat en pràctica un seguit de canvis que afecten a l'actual model d'aquests centres, “suposant així un retrocés en la seva qualitat i podent constituir una amenaça per a la seva continuïtat”.

Alguns dels canvis pels que es queixen són:
– Augment de les quotes i creació de noves taxes: Està previst que el proper curs 2013-2014 es passi dels 94 euros/mes actuals a pagar 125’50 euros al mes per infant. S’ha creat també una taxa no bonificable en concepte de matrícula de 50 euros, tant per nous alumnes com pels antics.
– Desapareixen les bonificacions de menjador.
– El present curs ja s’ha aplicat un augment de ràtio, de dos alumnes per aula, passant les aules de P1 de 10 a 12 infants, i les aules de P2 de 18 a 20 infants. 
– Manca de partida econòmica per material tècnic
– Falta de fons per cobrir baixes, únicament s’han tingut en compte baixes de llarga durada.
– Aquest curs s’ha suprimit temporalment el servei d’assessorament psicopedagògic.
 
És per això, que davant les mesures adoptades per l'Ajuntament de Lleida, volen manifestar que:
– Cal tenir present que els primers anys de vida son fonamentals pel desenvolupament de les persones i l’educació infantil és un bon camí de afavorir-lo. Cal invertir en educació infantil de qualitat, ja que l’educació, en una societat democràtica, a més de ser un dret recollit en totes les normatives vigents, és un recurs per construir una societat cohesionada i justa , i per fer-ho possible, l’educació pública ha de ser l’eix principal.
– Les escoles bressols ofereixen als nens i les nenes de la ciutat, un conjunt d’atencions i experiències adequades i riques per el creixement saludable físic, social i intel·lectual, compartint aquestes experiències amb les famílies més enllà del seu poder adquisitiu. Col·lectivament, hem construït un model municipal que concep un infant capaç, un model que atén la diversitat i les diferents realitats socials, i vetlla per oferir escoles obertes amb participació i el diàleg amb les famílies.
 
Així mateix, volen deixar clar que l'increment de les quotes a pagar per les famílies, juntament a la creació d'una taxa per matrícula no bonificacle i la supressió de les bonificacions de menjador, “suposa una greu lloca econòmica per les famílies, posant en perill la continuïtat de les escoles bressols com a centres públics i d’abast a totes les realitats socials que conviuen a la nostra ciutat. I conclouen: “Volem que des de la Paeria es retirin totes aquestes mesures”.
 
Els centres que firmen aquest manifest són: AMPA EBM Balàfia, AMPA EBM Albarés, AMPA EBM Cappont, AMPA EBM Rellotge, AMPA EBM Centre Històric, AMPA EBM Mitjana, AMPA EBM Gargot
AMPA EBM Raïmat, AMPA EB Josep Borràs.