El lector de matrícules de la Urbana de Lleida detecta en set dies 135 vehicles mal aparcats

El nou dispositiu lector de matrícules que ha incorporat la Guàrdia Urbana de Lleida en un dels seus vehicles (CiviCar) va detectar, entre el 13 i el 19 de maig i en una hora diària aproximada de funcionament, 135 vehicles que estaven cometent una infracció de trànsit segons l'ordenança municipal de circulació.

 

En concret, 76 estaven estacionats en doble fila, 12 en voreres o zones de vianants, 29 en llocs prohibits per senyal de trànsit i 18 en altres zones no permeses. La majoria d'infraccions es van detectar als carrers Segrià i Cristòfol de Boleda i a les avingudes Prat de la Riba i Rovira Roure. De moment, l'Ajuntament de Lleida enviarà cartes d'advertiment als infractors i, a partir del 7 de juny, ja preveu començar a sancionar.

 

[predef]nou-whatsapp-lleidadiari-646[/predef]

 

La Paeria advertirà els conductors que cometin una infracció de trànsit i siguin enxampats amb el nou dispositiu CiviCar, que la Guàrdia Urbana de Lleida va posar en funcionament el 5 de maig. D'aquesta manera, rebran una carta al seu domicili on se'ls informarà del tipus d'infracció detectada, del lloc on s'ha comès i de l'import que haurien de pagar segons l'ordenança municipal de circulació. La carta també explicarà breument què és el CiviCar i instarà la ciutadana a complir les normes de circulació i a respectar els vianants i la resta de vehicles que circulen per la ciutat.

El lector de matrícules de la Urbana de Lleida detecta en set dies 135 vehicles mal aparcats

El lector de matrícules de la Urbana de Lleida detecta en set dies 135 vehicles mal aparcats, la majoria en doble fila | LleidaDiari.cat

 

Els advertiments formen part de la campanya de sensibilització ciutadana

Els advertiments, que s'enviaran fins el 7 de juny quan el CiviCar començarà a sancionar, formen part de la campanya de sensibilització ciutadana que s'està duent a terme, especialment a les xarxes socials de la Paeria i de la Guàrdia Urbana de Lleida.

 

Cal recordar que l'ordenança municipal de vianants i de vehicles de Lleida preveu multes d'entre 80 i 200 euros en funció del tipus d'estacionament. Les infraccions de trànsit més habituals, com estacionar en doble fila, a la vorera, en un gual permanent, en zones de càrrega i descàrrega de mercaderies, en zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda o en carrils reservats a bus o bicicleta estan sancionades amb un import de 200 euros. Tot i això, si les infraccions es paguen abans dels 20 dies naturals, la multa es redueix a la meitat.

 

CiviCar

El CiviCar és un sistema electrònic format per càmeres i terminals informàtics acoblats als vehicles de Guàrdia Urbana capaç d'enregistrar les matrícules dels vehicles que circulen per la ciutat. El seu objectiu és augmentar la seguretat viària a Lleida, atès que permet comprovar, de manera immediata, l'estat del vehicle amb les bases de dades de Trànsit i saber si disposa d'assegurança, si ha passat l'ITV, si el vehicle està sostret o si li consta una reclamació o precinte.

 

El CiviCar també permet utilitzar les imatges captades per denunciar aquells estacionaments que dificultin la mobilitat o suposin un risc per a la seguretat, en especial per aquells col·lectius més vulnerables com ara vianants, ciclistes o usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP). D'aquesta manera, el dispositiu detecta infraccions de trànsit com ara estacionaments en doble fila o sobre carrils bicicleta, estacionaments en llocs reservats per a persones amb mobilitat reduïda o en llocs de càrrega i descàrrega, entre altres.

 

El sistema Civicar és complementari del conjunt de mesures que en els darrers anys ha posat en marxa l'Ajuntament de Lleida com ara passos elevats, bandes rugoses, noves rotondes i cruïlles, control de velocitat per tal de vetllar per la circulació a la ciutat.