L’atur creix a Lleida de 1.400 persones el segon trimestre i la taxa augmenta fins al 13,32%

El nombre de persones sense feina en el segon trimestre d'aquest any es va situar a Lleida en 25.400 persones, cosa que suposa 1.400 aturats més que el primer trimestre, el 5,83% més, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) que publica trimestralment l'Institut d'Estadística espanyol. En termes anuals, el nombre d'aturats també s'incrementa i ho fa en 1.100 persones, el 4,53% més. La taxa d'atur ha crescut fins al 12,32%, 0,75 punts més que el trimestre anterior i 0,88 punts més que en el segon trimestre de l'any passat. El creixement de l'atur ha vingut acompanyat per una caiguda de l'ocupació a tots els sectors d'activitat amb l'excepció de l'agricultura. La taxa d'atur de Lleida s'ha situat en l'12,32%, cosa que suposa un increment de 0,75 punts percentuals que la taxa registrada en el trimestre anterior (11,57%). En relació amb l'any passat, la taxa d'atur de Lleida també ha augmentat de 0,88 punts (11,44%). 

 

Per sectors, a Lleida l'ocupació ha baixat a tots els sectors amb l'excepció de l'agricultura on el nombre de llocs de treball ha crescut de 1.900 persones en relació amb el primer trimestre, el 10,44% més, i 2.600 llocs de treball que fa un any, el 14,86% més. En el sector serveis l'ocupació a Lleida cau de 2.500 persones, el 2% menys, a la construcció de 1.500 persones, el 9,93%, i a la indústria disminueix de 600 persones el 2,36%. Es tracta de caigudes en termes trimestrals però també en termes anuals. La caiguda de l'ocupació en el sector serveis és de 4.000 persones, el 3,16% menys, en la indústria de 4.100 persones, el 14,19% i en la construcció de 2.000 persones, el 12,82%. 

 

En l'agregat, l'ocupació a Lleida es va situar en el segon trimestre en 181.000 persones, l'1,47% menys que el quart trimestre, cosa que suposa la destrucció de 2.700 llocs de treball en un trimestre i 7.400 llocs de treball menys que fa un any, el menys 3,93%.