L’Arxiu Municipal de Lleida presenta nova pàgina web

L’Arxiu Municipal de Lleida presenta nova pàgina web| Redacció – Fotografia: Ajuntament de Lleida

 

L’Arxiu Municipal de Lleida presenta el seu nou web, amb el qual pretén modernitzar-se, millorar la seva presència a la xarxa, i dotar-se d’una major visibilitat. L’arxiu és un servei dinàmic i actual que intervé de manera transversal en els processos propis de la institució, vetlla per garantir la conservació de la documentació i posa a l’abast dels ciutadans els continguts dels fons documentals que custodia.

El nou web s’ha plantejat com una plataforma visual i dinàmica; que mostra les diverses funcions que té l’arxiu, des de la conservació de la documentació d’època medieval i moderna fins a la implantació dels procediments propis de l’administració electrònica.
 
El portal presenta una estructura més clara i de fàcil navegació, i s’apropa a l’usuari a través d’alguns dels documents més destacats que integren els fons de l’arxiu. També ofereix l’oportunitat de descobrir documents en diversos suports: fotogràfics, fílmics, musicals, pergamins, llibres… que han arribat a nosaltres bé procedents de la pròpia gestió municipal, bé fruit dels llegats i donacions de particulars.
 
El web es concep com un ens viu que anirà creixent, adaptant-se a les necessitats i les realitats de cada moment.