L’Ajuntament de Lleida obre el cens provisional de pisos buits amb 230 habitatges

L’Ajuntament de Lleida obre el cens provisional de pisos buits amb 230 habitatges| Text i fotografia: ACN

 

L'Ajuntament de Lleida ha començat a elaborar el cens d'habitatges buits a la ciutat que, provisionalment, compta amb uns 230 pisos. És la primera llista que s'ha elaborat amb la informació facilitada fins ara per les entitats bancàries però encara s'ha de completar amb més dades i més detallades, segons el tinent d'alcalde i regidor de Promoció i Gestió de l'hàbitat urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa. 

 
En aquest sentit, la Paeria afirma que les entitats financeres que no han facilitat la documentació indicada queden subjectes a les actes d'inspecció que preveuen les ordenances municipals. A més, anuncia que obrirà expedient i cobrarà una taxa als bancs que tinguin pisos ocupats de forma anòmala. 
 
Larrosa ha indicat que es continuarà gestionant amb els responsables de les entitats bancàries perquè els facin arribar la totalitat de la informació demanada, després d'un segon requeriment per part dels serveis municipals.
 
Fèlix Larrosa ha explicat que primer al gener i després al setembre es va demanar a les diverses entitats bancàries de la ciutat que aportessin els informes relatius als habitatges de la seva propietat assenyalant la relació d'habitatges, indicant la seva ubicació, la data des què en són propietaris legals i si es troba ocupat o desocupat; la relació dels que procedeixen de processos d'execució hipotecària, i la relació dels que s'hagin posat a disposició d'alguna administració pública en el mera de convenis d'habitatges socials.
 
Fonts municipals afirmen que en aquests moments s'han de tenir en compte diferents normes amb rang de llei que condueixen a habilitar un major nombre d'habitatges en els parcs públics adreçats a habitatge social. L'Ajuntament de Lleida està treballant en aquesta direcció i destaquen les accions com l'Oficina d'Habitatge per als problemes de lloguers i d'hipoteques i la creació d'una bossa d'habitatges cedits per entitats bancàries i propietaris privats perquè s'afegeixin a la bossa de propietat municipal.