L’Ajuntament de Lleida aposta per un nou sistema de gestió conjunta i unificada dels equipaments municipals

L’Ajuntament de Lleida aposta per un nou sistema de gestió conjunta i unificada dels equipaments municipals| ACN – Fotografia: Ajuntament de Lleida

 

La Comissió Informativa d'Hàbitat Urbà, Rural i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida ha informat aquest divendres del nou sistema de gestió conjunta dels 220 edificis i equipaments municipals de la capital del Segrià, una iniciativa que permetrà unificar, per primera vegada, la gestió de tots els equipaments públics –de caràcter educatiu, esportiu, cívic, social o cultural- amb l'objectiu, d'una banda, de millorar la gestió diària dels equipaments i, de l'altra, contribuir a l'estalvi i l'eficiència energètica.

El tinent d'alcalde i regidor d'Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha destacat que “l'estalvi que es preveu aconseguir -que s'està quantificant-, es planteja en clau de reinversió”. En aquest sentit, ha explicat que el que la Paeria estalviï en consums es podrà reinvertir en els diferents equipaments.
 
L'Ajuntament de Lleida es fixa com a objectiu la reducció del consum energètic dels edificis i equipaments municipals gràcies a un concurs d'integració de la gestió i la prestació conjunta del servei de manteniment, neteja i gestió energètica dels edificis municipals. La Comissió Informativa d'Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, celebrada aquest divendres, ha informat de la integració d'aquests serveis amb la voluntat d'aconseguir una major eficiència dels recursos, tant pel que fa al control de consums energètics, d'aigua i recollida dels residus com el control de l'eficiència i del rendiment de les instal·lacions municipals.
 
Larrosa ha posat de manifest que l'equip de govern municipal “creu fermament en una ciutat més verda i sostenible” i, per aquest motiu, ha explicat que la Paeria invertirà inicialment 100.000 euros per impulsar una “ambiciosa” política global d'estalvi en subministraments d'aigua, llum i gas, que s'acompanyarà també de promoció d'incentius fiscals, un reg més eficient i la potenciació de les energies verdes i sistemes de control energètic.
 
Aquesta iniciativa és un pas més en l'aposta de l'Ajuntament de Lleida d'implantar un model de ciutat gestionada de manera intel·ligent, “que fa explícit el compromís de la ciutat en la lluita contra el canvi climàtic”, segons el tinent d'alcalde. Un programa informàtic permetrà donar eficiència màxima a la gestió del servei, treballant de manera transversal, optimitzant els recursos, informatitzant totes les dades i generant sinèrgies. El programa ha de permetre, a més, la monitorització de les instal·lacions dels edificis, sent una eina clau per a l'anàlisi de les actuacions que realitzarà la Paeria amb l'objectiu d'aconseguir edificis 'green', és a dir, que siguin gestionats de forma sostenible -utilització d'energia mínima, energia de fonts renovables, materials i productes sostenibles, estalvi d'aigua o recollida selectiva- per aconseguir que tinguin baixes emissions.
 
Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis
La Comissió d'Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat ha informat també del Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis de Lleida, una iniciativa que té l'objectiu d'ordenar els clubs i associacions de consum de cànnabis i fer-los compatibles amb col·lectius i usos “vulnerables” com ara els educatius, sanitaris i els usos esportius, tant a l'aire lliure com coberts. El Pla especial estableix una distància mínima de 100 metres en línia recta des del local on es vulgui instal·lar el club de cànnabis fins als espais on tinguin lloc els esmentats usos considerats “vulnerables”. També s'estableix la mateixa distància entre clubs i/o associacions.
 
El Pla especial va ser aprovat inicialment en Junta de govern i després va passar a exposició pública. Aquest divendres s'ha informat a la comissió i serà el Ple municipal l'encarregat de fer-ne l'aprovació provisional. L'aprovació definitiva correspondrà, en aquest cas, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat.