La Paeria enderrocarà 4 edificis més del Centre Històric de la ciutat

La Paeria enderrocarà 4 edificis més del Centre Històric de la ciutat| Redacció – Fotografia: L. Biela

 

L’Ajuntament de Lleida ha declarat en ruïna imminent quatre edificis més del Centre Històric, després de la revisió que han fet els tècnics municipals a la illa dels immobles del costat de la que es va ensorrar al carrer Tallada, 16 el passat dimarts.

En concret, es tracta dels edificis situats al carrer Tallada, 20; Tallada, 22 amb Veguer de Carcassona, 4; Tallada 24, cantonada amb Boters, 2; i Boters 4, cantonada amb Veguer de Carcassona, 2. Aquestes ruïnes imminents se sumen a les que es van declarar la setmana passada als edificis de Múrcia 11 i 13, atès que estaven lligats estructuralment al de Tallada, 16.
 
La primera tinent d’alcalde, Marta Camps, ha explicat que, després de l’enderroc de l’edifici del carrer Tallada, 16 i un cop s’ha realitzat l’estudi tècnic d’aquests immobles, els quals es troben tots deshabitats, la Paeria ha considerat que cal enderrocar-los per diferents motius. En el cas de Tallada, 20 s’ha observat que les mitgeres de l’edifici no garanteixen la seva estabilitat atès que hi ha deficiències a nivell de la planta baixa i, sobretot, perquè es veuria afectat per l’enderroc del de Tallada, 22. En l’edifici situat al carrer Tallada, 22 i Veguer de Carcassona, 4, on la setmana passada va ser desallotjada l’única família que hi vivia, s’ha vist que no té estabilitat ni suport suficient i hi ha un deteriorament pronunciat en parets i forjats contigus al pati de ventilació, cambres humides i la caixa de l’escala. Al de carrer Tallada, 24 cantonada amb carrer Boters, 2, també s’han observat greus deficiències estructurals en la caixa d’escala, parets de càrrega, forjats i coberta, igual que a l’edifici situat al carrer Boters, 4 cantonada amb carrer Veguer de Carcassona, 2.
 
Així, l’Ajuntament de Lleida es posarà en contacte amb els propietaris d’aquests edificis per comunicar-los la ruïna imminent i que disposen d’un termini de 48 hores per enderrocar-los. Per tant, es preveu que a finals de la setmana vinent es comencin les tasques d’enderroc, un cop s’hagin dut a terme els tràmits administratius i la comunicació als afectats. En el cas que els propietaris no es facin càrrec dels enderrocs, l’Ajuntament de Lleida ho farà subsidiàriament.