La Paeria aconsegueix la cessió de vuit habitatges del Banc Mare Nostrum al programa de mediació per al lloguer social

La Paeria ha aconseguit recentment que el Banc Mare Nostrum cedeixi vuit habitatges al Programa de Mediació per al Lloguer Social de Lleida, gestionat per l'Oficina Local d'Habitatge de l'Empresa Municipal d'Urbanisme. Els habitatges es destinaran a famílies que, sense estar tècnicament en situació de vulnerabilitat o exclusió social, tenen dificultats per accedir a un lloguer a preu de mercat. Els habitatges, ubicats als carrers Riu Ebre, Bovà, Roger de Llúria, Reus, Templers, Music Vivaldi, Verge de la Salut i Hostal de la Bordeta, tindran un lloguer assequible de 240 euros mensuals i tenen entre tres i quatre dormitoris.

  

  

 

 

El programa de mediació per al lloguer social gestionant per l'Oficina Local d'Habitatge gestiona dels arrendaments d'una borsa d'habitatges cedits per particulars o bancs destinats a polítiques socials d'habitatge. L'EMU actua com a intermediària entre els propietaris i els llogaters; els acompanya durant la relació arrendatària; vetlla pel cobrament i bon ús dels habitatges i busca el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita l'habitatge.

 

Dels 529 habitatges que avui dia gestiona l'EMU, 268 formen part de la borsa adscrita al Programa de Mediació per al Lloguer Social. L'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida encapçala el treball en matèria d'habitatge a Lleida. En aquest sentit, la Paeria ha realitzat durant l'any 2016 i 2017 diversos acords de cessió o compra de pisos a entitats bancàries. Actualment, més de 2.000 persones es beneficien d'habitatge social municipal a Lleida. Cal recordar que totes les persones que deixen el seu pis a la Borsa d'Habitatge de l'Ajuntament de Lleida tenen una bonificació del 50% en l'IBI.