La Direcció General de Trànsit suprimeix el pagament en metàl·lic de les taxes en la Prefectura de Lleida

La Direcció General de Trànsit suprimeix el pagament en metàl·lic de les taxes en la Prefectura de Lleida| Redacció – Fotografia: Subdelegació del Govern de Lleida

 

La Prefectura de Trànsit de Lleida suprimeix des d’aquest dilluns la possibilitat d’efectuar el pagament en efectiu de les taxes que la Direcció General de Trànsit (DGT) cobra per la realització de tràmits relacionats amb els permisos de circulació, conducció i seguretat vial entre d’altres. 

Amb aquesta iniciativa, la Direcció General de Trànsit pretén, segons explica la subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, “donar un pas més dins del Pla de modernització de les administracions públiques i, en aquest cas concret, incrementar la seguretat interna en les Prefectures al no haver de disposar de diners en metàl·lic a l’hora que s’eviten riscos en el trasllat del mateix”. 
 
Aquesta supressió del pagament en metàl·lic de les taxes s'emmarca dins d'un pla de millora que la DGT va posar en marxa com a prova pilot a les prefectures d'Oviedo, Gijón, Zamora, Cadis, La Línia, Eivissa i Lleó i que actualment està consolidat. Una vegada comprovat el bon funcionament i garantia d'aquesta mesura, la DGT l'està implantant progressivament a la resta de prefectures provincials i locals de Trànsit.
 
El percentatge de cobrament en efectiu de taxes a la Prefectura de Trànsit de Lleida és aproximadament d’un 16%. Aquest fet, sumat a la constatació de l'efectivitat d'aquesta mesura en les prefectures on ja està en marxa i el fet que el ciutadà disposa d'altres sistemes alternatius de pagament (targeta bancària, Internet, entitats financeres col·laboradores…) ha estat una de les raons que han portat a la DGT a adoptar aquesta decisió.
 
Modalitats de pagament 
El ciutadans que acudeixin a la Prefectura de Trànsit de Lleida i hagin d’abonar alguna taxa de Trànsit compten amb les següents modalitats de pagament: 
– Targeta bancària tant de crèdit com de dèbit. 
 
– A través d'Internet amb targeta o amb càrrec a compte. Concretament el ciutadà ha d'accedir a la seu electrònica – Pagament electrònic de taxes – de la pàgina web de la DGT, per al que es requereix disposar d'un DNI electrònic o certificat electrònic en vigor emès per qualsevol entitat reconeguda i ser titular d'un compte corrent amb fons suficients per realitzar la transacció. Aquesta modalitat no suposa comissions ni càrrecs financers.
 
– Per autoliquidació del model 791. El ciutadà pot descarregar aquest imprès en www.dgt.es (o recollir-lo a la Prefectura), anar a l'entitat financera a fer el pagament i dirigir-se posteriorment a la Prefectura per finalitzar el tràmit. 
 
– Transferència bancària directa a un compte dels serveis centrals de la DGT només en aquells casos de pagaments de taxes des de l'estranger. 
 
L'eliminació del pagament en metàl·lic de les taxes se suma a la decisió presa el març de l'any passat, consistent en la supressió del pagament en efectiu de les multes en les Prefectures provincials. Totes aquestes mesures són un pas més en la implementació de l'accés electrònic en els serveis públics, de manera que els ciutadans puguin realitzar els tràmits administratius relacionats amb la DGT de forma telemàtica.