La Diputació buscarà mesures per fer front als preus de les escoles bressol

La Diputació buscarà mesures per fer front als preus de les escoles bressol| Redacció – Fotografia: Diputació de Lleida

 

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat -amb els vots a favor de CiU, CDA, PSC i ERC i amb el vot en contra del PP- una moció en defensa del sistema públic de llar d’infants en la que es reclama al Govern de l’Estat espanyol que continuï contribuint al sosteniment de l’escolarització dels nens i nenes de 0 a 3 anys a través del Programa Educa 3.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha indicat que el problema es troba en que s’ha de resoldre el finançament del món local i que “no es pot matar al missatger, ja que és el Govern de l’Estat espanyol qui ha reduït aquesta aportació a les llars d’infants”. Reñé ha explicat que el cost mitjà per plaça i nen és de 3.420 euros a les llars d’infants i que des dels ajuntaments “hem de ser capaços de trobar les fórmules necessàries per fer front a aquesta despesa addicional, ja sigui amb l’increment de ràtios allà on sigui possible o mancomunant les direccions de les llars d’infants de municipis petits”. En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que “es mantindrà el mateix nivell de qualitat d’assistència a les llars d’infants, ja que es buscaran les fórmules necessàries per compensar la reducció d’aquests ingressos per una altra banda.
 
El ple de la corporació també ha aprovat -amb els vots a favor de CiU, CDA, PSC i ERC i l’abstenció del PP- una moció en defensa de les polítiques de suport als centres especials de treball i a les polítiques d’inserció laboral de les persones discapacitades. La moció manifesta el reconeixement de la Diputació de Lleida a la tasca que desenvolupen les entitats del tercer sector i dóna suport al model català d’inserció de les persones amb discapacitats. També exigeix al Govern de l’Estat espanyol el manteniment del programa d’inserció laboral de persones amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 2011 i amb una distribució de fons proporcional al nombre de llocs de treball creats d’inserció de persones amb discapacitat.
 
Altres punts del ple
El ple també ha donat llum verda a la modificació de la relació de llocs de treball del personal eventual i a la concessió de compatibilitat funcionari provincial. També ha aprovat el conveni d’encàrrec de gestió entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià, del servei de menjador i del servei de transport de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida.
 
En l’àmbit de salut pública, s'ha aprovat el conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i els ajuntaments de Llardecans, Golmés i Fondarella per a l’actualització d’infraestructures sanitàries als respectius municipis. Igualment ha donat llum verda a l’addenda al conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i el Consell Comarcal del Solsonès, per a l’actualització d’infraestructures sanitàries al municipi de Solsona.
 
El ple de la Diputació de Lleida també ha aprovat el conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell, per a l’actualització d’infraestructures sanitàries al municipi de La Seu d’Urgell i un conveni entre la Diputació de Lleida i l’Associació de Rehabilitació del Minusvàlid-AREMI pels anys 2012 a 2015.
 
En l’àmbit d’acció territorial, el ple ha aprovat les bases per a l’atorgament d’ajuts per a projectes a realitzar per les ONGDs, en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament, per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional. També ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consorci Localret, per l’anualitat 2012.
 
Finalment, la corporació també ha aprovat l’expedient de modificació de crèdits del pressupost de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (exercici 2012), els compromisos i pla d’ajust derivats de mesures extraordinàries de finançament, previst al projecte de la Llei de pressupostos generals de l’Estat, exercici 2012 i el reconeixement de crèdits de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms.