La Candidatura del Turó de la Seu Vella a Patrimoni de la Humanitat comença a caminar

La Candidatura del Turó de la Seu Vella a Patrimoni de la Humanitat comença a caminar| Redacció – Fotografia: Ajuntament de Lleida

 

La Candidatura del Turó de la Seu Vella a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO ha començat a caminar aquest dijous, amb la redacció definitiva de la memòria que recull els valors i criteris que han de fer mereixedors al conjunt patrimonial lleidatà d'aquesta distinció. 

'Paisatge de memòria, fita monumental i buit urbà' és el títol amb què Lleida vol posar en valor als ulls del món el conjunt monumental com a Paisatge Urbà, Històric i Cultural. La base de la Memòria ha estat la valoració dels paràmetres que des d’UNESCO es reclamen per endegar i proposar una candidatura, confrontats amb la realitat patrimonial del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida. El document presentat ha de justificar un valor universal excepcional que mereixi la declaració de Patrimoni de la Humanitat, d’una manera clara, fàcilment identificable, contrastada i comparada, en el marc de les classificacions establertes per la UNESCO.

 

La memòria que ara es presenta consta de dos volums. El primer i més important, depassa les 250 pàgines i aplega tot el text il·lustrat del contingut de la candidatura: l’articulat del tràmit, les valoracions, les descripcions i garanties, les classificacions adients… L’altre és un recull de documentació, en annex, especialment documents de planificació com plans directors, plans especials…, on cal sumar-hi també altra documentació gràfica.

 

Aquesta memòria, que es presentarà a la Generalitat el proper 10 de febrer com a primer pas de tot el procés reglamentari per optar a aquest reconeixement, després haurà de ser avalada pel Ministeri de Cultura. El tràmit que ara s’inicia està regulat per una normativa molt recent del Departament de Cultura de la Generalitat (Decret 186/2013 de 25 de juny, de procediment d’elaboració de candidatures de béns del patrimoni cultural català per a la seva inscripció en la Llista del patrimoni mundial). L’articulat del Decret i tota la normativa està acordada amb la de l’Estat i la d’UNESCO, que ja hi dóna un primer vist-i-plau.

 

La redacció del document ha estat coordinada pel secretari de l’Associació UNESCO de Lleida, Òscar Castro, que rep el suport de la Federació Catalana de Clubs i Associacions UNESCO de Catalunya. També hi ha col·laborat la Càtedra UNESCO de ciutats intermèdies de la Universitat de Lleida, liderada per Josep M. Llop i les Escoles de Lleida que hi estan adscrites. Així mateix, una aportació destacada ha estat la del Consell Científic del Consorci del Turó, tant en col·laboracions individuals com en equip igualment que algunes entitats que formen part del Consell Cívic i Social.

 
Presentació del document
En l'acte de presentació del document hi han estat pressents l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, la tinenta d’alcalde Montse Parra, el director del Consorci del Turó, Josep Tort, i el secretari de l’associació UNESCO Lleida, Òscar Castro. Ros ha remarcat que la memòria amb què s’inicia el procés per a la declaració UNESCO és, per sí mateixa, el símbol d’una voluntat conjunta per aconseguir la declaració: “És una ambició que tenen els lleidatans i lleidatanes des de fa molt temps, és una aspiració que el Turó que estimem sigui també reconegut pel país, per l’estat, per Europa i per conjunt del món a través d’aquest reconeixement que fa la Unesco”.
 
El document posa de relleu la consideració de tot el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella, on s’hi inclouen els elements patrimonials de la Seu Vella, el Castell del Rei, la fortificació i els seus valors històrics, artístics, materials i immaterials. I també inclou la valoració del Paisatge, en el marc que actualment les convencions UNESCO reconeixen, com a tret fonamental.
 
El director del Consorci del Turó de la Seu Vella ha explicat que la memòria presenta el Conjunt Monumental del Turó de la Seu Vella en tres Criteris de Valor Universal Excepcional: històric-artístic, paisatgístic i immaterial. El valor del Turó com a Paisatge Urbà, Històric i Cultural és l’eix essencial del camí que comença la candidatura, i aquest hauria de ser el terme de la declaració: “Turó de la Seu Vella com a Paisatge Urbà, Històric i Cultural, patrimoni de la humanitat”. Tort ha destacat que “hem après tots plegats a donar-li valor al conjunt del Turó de la Seu Vella però que compromet tota la ciutat aprofundim en la idea de paisatge humà, urbà, cultural i que té memòria històrica, tenint en compte també el valor arquitectònic i històric del monument”.
 
Finalment, Ros ha explicat que durant la redacció i els treballs previs de la Memòria s’ha detectat la necessitat d’actualitzar i promoure la recerca científica internacional sobre el Turó de la Seu Vella i per això impulsarà la celebració d’un Congrés Científic Internacional sobre el Turó de la Seu Vella l’any 2015. Aquest congrés se celebraria d’acord amb la voluntat del Consorci, el seu Consell Científic, les recomanacions d’UNESCO i en estreta col·laboració amb la Universitat de Lleida i altres Universitats.