L’Ajuntament de La Granja d’Escarp instarà als propietaris a adequar i tenir en bon estat els seus immobles

L'Ajuntament de La Granja d'Escarp notificarà als propietaris la necessitat d'efectuar obres de reparació, conservació i rehabilitació en els edificis deteriorats i immobles o solars que estiguin en condicions deficients per ser utilitzats.

 

La voluntat de l'Ajuntament és adequar en la mesura del possible aquestes propietats, d'acord amb la Llei d'urbanisme que així ho empara, i que estableix que les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació d'aquests.

 

[predef]nou-whatsapp-lleidadiari-646[/predef]

 

Es comunicarà a una quinzena de propietaris per tal que duguin a terme les corresponents tasques d'adequació

És per aquest motiu que, des del consistori, es comunicarà a una quinzena de propietaris per tal que duguin a terme les corresponents tasques d'adequació, que poden anar des de la neteja i esbrossada del solar, fins a un correcte tancament de la parcel·la o fer unes obres mínimes de consolidació i manteniment de l'edifici.

 

L'Ajuntament espera que, amb aquesta comunicació, els propietaris afectats efectuïn les millores pertinents i no calgui anar més enllà, atès que l'incompliment injustificat d'aquestes mesures correctores podria suposar la imposició de multes coercitives i reiterades, i fins i tot incloure la finca en el Registre Municipal de Solars sense Edificar.