Confirmat: Existeixen diferències salarials entre homes i dones a Lleida

Amb motiu del Dia Europeu per a la Igualtat Salarial, que es commemora aquest dimecres 22 de febrer, CCOO ha elaborat un informe sobre les dades salarials i la bretxa de gènere que es posseeix a les Terres de Ponent. 

Aquest informe sobre la bretxa salarial de gènere s’ha treballat amb les dades dels ingressos salarials que ofereix l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) corresponents a l’any 2021, que són els últims que s’han publicat.

 

L’AEAT exposa quin és el salari mitjà que els treballadors i treballadores d’un determinat grup d’edat perceben de manera anual, independentment de si el salari prové d’un o més llocs de feina, o si s’ha treballat l’any sencer o només una part.

▶ TELEGRAM LLEIDADIARI: Ara també podeu rebre les notícies de LleidaDiari a través del canal de Telegram. Punxa aquí!

Segons dades de l’IRPF del 2021, les persones assalariades de la demarcació de Lleida són les que tenen el salari mitjà anual menor de tot Catalunya: 20.506 euros, davant dels 24.168 euros al conjunt de Catalunya. L’any 2020 eren 19.495 euros, davant els 22.864 euros al conjunt de Catalunya.

 

Si incorporem la visió de gènere i desagreguem les dades per sexes: les dones assalariades van cobrar a Lleida, el 2021, un salari mitjà anual de 18.869 euros, i els homes, de 21.864 euros. El 2020 va ser de 17.831 euros i de 20.881 euros, respectivament. Per tant, les dones lleidatanes assalariades, l’any 2021, van cobrar 2.995 euros menys de mitjana anual que els homes. El 2020 eren 3.050 euros menys de mitjana anual que els homes.

 

Així doncs, l’any 2021 la bretxa salarial corresponent és del 13,7%, és a dir, les dones perceben un 13,7% menys de salari mitjà anual que els homes. El 2020 va ser del 14,6%. Millorem, però anem molt a poc a poc, un escàs punt per any. Amb dades del 2021, els salaris de les dones s’haurien d’incrementar un 16% més de mitjana anual per eliminar la bretxa salarial a la demarcació de Lleida.

La disminució que aquest indicador ha mostrat durant els darrers anys és una bona notícia que s’ha de fer valer. No obstant això, cal recordar que la bretxa és un indicador relatiu i, per tant, no proporciona de manera aïllada informació sobre les condicions salarials objectives ni de les dones ni dels homes. De fet, la disminució de la bretxa salarial de gènere és compatible amb l’estancament o la disminució dels salaris en general. Per aquest motiu, per poder ser interpretada, la dada sobre bretxa salarial ha d’anar sempre acompanyada de context, d’altres mesures i d’indicadors relatius a la situació de la dona al mercat de treball i a la societat.

 

Les dones lleidatanes assalariades el 2021 van percebre 2.487 euros menys de salari mitjà anual que el conjunt de les dones catalanes i l’any 2020 va ser de 2.280 euros menys. Si fem referència als homes, durant el 2021 hi ha una diferència de 4.860 euros menys de salari mitjà anual entre els lleidatans i el conjunt dels homes catalans. L’any 2020 va ser de 4.482 euros menys.