Ensenyament convoca oposicions de professors de formació professional

Ensenyament convoca oposicions de professors de formació professional| Redacció – Fotografia: Fira de Lleida (Arxiu)

 

El Departament d’Ensenyament publicarà una convocatòria de concurs oposició de 300 places per a l’ingrés als cossos de professors de formació professional. L’objectiu és potenciar les especialitats de formació professional i minorar l’elevat percentatge de temporalitat que hi ha en aquestes especialitats.

El procés selectiu corresponent a aquesta convocatòria, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015, està previst que es realitzi durant el curs 2016-2017.
 
Així mateix, també està previst realitzar, abans de finalitzar el proper curs, el procés selectiu corresponent a l’oferta d’ocupació pública del 2016, que sigui aprovada.
 
Aquesta proposta s’ha tractat durant la reunió de la mesa sectorial amb els representants dels sindicats.