Endeguen al Segrià el projecte ‘Slow Cinca-Segre’ per restaurar ecosistemes fluvials

Els ajuntaments de Massalcoreig i de La Granja d'Escarp, juntament amb el Grup de Natura Freixe han formalitzat un acord d'agrupació per presentar el projecte a la convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad per fomentar actuacions de restauració fluvial i de reducció del risc d'inundacions a través de solucions basades en la natura.

 

A finals del passat març, l'Ajuntament de Massalcoreig, l'Ajuntament de la Granja d'Escarp i l'entitat ambiental Grup de Natura Freixe van presentar conjuntament un projecte a la convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad per al foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació en entorns urbans a través de solucions basades en la natura, corresponent a l'any 2021 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

[predef]nou-whatsapp-lleidadiari-646[/predef]

 

L'import sol·licitat per l'execució del pla d'actuacions ascendeix al 1.100.000€ i, en cas d'assoliment del finançament de la subvenció, el projecte s'executarà en els pròxims tres anys des del moment en què es publiqui la resolució definitiva. La regulació hidrològica dels grans eixos fluvials n'ha transformat considerablement la seva morfologia, comportant canvis importants en els seus cursos naturals amb la modificació i ocupació de les seves planes d'inundació, la construcció de barreres artificials de contenció, la proliferació de vegetació de ribera en antigues platges de sedimentació i l'augment d'espècies exòtiques invasores.

Endeguen al Segrià el projecte 'Slow Cinca-Segre' per restaurar ecosistemes fluvials | LleidaDiari.cat

 

Tots aquests processos han afectat l'estat ecològic dels rius

Tots aquests processos han afectat l'estat ecològic dels rius i han minvat la seva capacitat de resposta davant els perills potencials de les crescudes i, en aquest sentit, el tram final del Cinca i la seva confluència amb el Segre no en són una excepció.
De fet, en aquest tram en concret, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ja ha identificat dues “Àrees amb Risc Potencial Significatiu d'Inundació” (ARPSI) en què els calats, la velocitat del cabal, la superfície inundada i el baix temps de resposta són els principals perills potencials.

 

Per millorar la hidrologia en aquest tram, doncs, és necessari implementar accions que permetin minimitzar els impactes derivats de les inundacions en superfícies dedicades a diferents activitats econòmiques, àrees d'interès mediambiental i en benefici de la població en general. L'essència del projecte recau en la coordinació dels dos municipis de l'agrupació, Massalcoreig i la Granja d'Escarp, per implementar accions d'intervenció en l'àmbit fluvial compartit.

 

Aquesta entesa facilitarà la creació de mecanismes de sinergia territorial, tant en l'àmbit institucional com pel que fa als col·lectius socials (per exemple comunitats de regants o associacions municipals), per aconseguir un mateix objectiu a llarg termini, que és millorar l'estat ecològic dels rius i garantir els serveis ecosistèmics que s'obtenen de la confluència de dos eixos fluvials de gran importància com són els rius Cinca i Segre.

 

Un altre aspecte a destacar

Un altre aspecte a destacar és la implementació de solucions basades en la natura (SbN), amb gran repercussió ambiental, que permetran avançar en l'adaptació hidrològica d'aquest tram fluvial. La selecció d'aquestes SbN s'ha realitzat a través d'una anàlisi que permet escollir l'actuació més adequada a cada escenari d'inundació amb la finalitat de prevenir, preparar, protegir i recuperar el territori dels impactes de les inundacions.

 

Entre les SbN proposades destaquen: la recuperació d'antics traçats de fluvials, especialment en trams on el canal principal perd significativament la seva capacitat de desaiguar; la creació de canals d'alleujament; la retirada de taps de vegetació i altres elements antropogènics (com ara runa o brossa) per afavorir la circulació del cabal; la retirada de vegetació exòtica invasora i restauració dels hàbitats de ribera; i la permeabilització d'un assut.

 

Amb tot això, es busca dotar el tram final del Cinca i la seva confluència amb el Segre d'infraestructures fluvials que permetin minimitzar l'impacte de les grans crescudes i restaurar espais fluvials degradats. Finalment, pel que fa a la gestió i participació ciutadana, el projecte també contempla el desenvolupament d'un pla formatiu i de sensibilització que involucri els principals agents del territori. La resolució del concurs i l'atorgament de les subvencions es preveu per als volts d'aquest setembre.