Els treballadors de la Paeria recuperaran una quarta part de la paga extra del desembre del 2012 congelada per l’Estat

Els treballadors de la Paeria recuperaran una quarta part de la paga extra del desembre del 2012 congelada per l’Estat| ACN – Fotografia: Miki de Santiago (Arxiu)

 

L’Ajuntament de Lleida s’acollirà al Reial Decret Llei 10/2015 d’11 de setembre, que preveu que cada administració pública podrà aprovar la recuperació de part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre del 2012. La Paeria ha decidit acollir-se a aquesta opció, com ja va fer amb anterioritat el mes de febrer, quan es va aprovar la publicació al BOE el retorn d’una primera part. 

Així, l’Ajuntament de Lleida abonarà abans del 15 d’octubre als seus treballadors la part proporcional corresponent a la paga extra de desembre del 2012, equivalent al 26,23% de l’import deixat de percebre, i podrà abonar la meitat restant si s’aprova a la Llei de Pressupostos i al Pressupost Municipal.
 
Pel que fa als dies d’assumptes personals, el mateix Reial Decret Llei modifica el Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i estableix un sisè dia d’assumptes personals per aquest 2015, passant de 5 a 6 dies. A més, preveu que cada administració podrà establir dies addicionals d’assumptes personals i 4 dies addicionals de vacances en funció dels triennis d’antiguitat. En relació amb aquesta ampliació, l’Ajuntament de Lleida està treballant la instrucció, que en breu publicarà, sobre el nombre de dies addicionals i el calendari de gaudiment d’aquests.