Els delictes de lesions per imprudència es disparen un 117% a Lleida el 2014

Els delictes de lesions per imprudència es disparen un 117% a Lleida el 2014| ACN – Fotografia: Ajuntament de Lleida

 

Els delictes de lesions a la demarcació de Lleida han augmentat un 3,41% respecte al 2013. Destaquen, però, les lesions per imprudència que augmenten un 117%, passant de 94 el 2013 a 204 el 2014. Són dades de l'última memòria de la Fiscalia de Catalunya. 

En delictes contra el patrimoni, Lleida és la demarcació que registra un descens major, amb un 19,41% menys. S'ha passat de 20.484 casos l'any 2013 a 16.509 l'any 2014. El delicte més representatiu és el de robatori amb força sobre les coses amb un 47,31% del total. El segueixen el furt amb un 26,82% i els danys amb un 12,04%. La suma d'aquests tres delictes, representa el 86,17% del total de delictes contra el patrimoni. Tots tres però, han experimentat descensos. El més significatiu és el de robatori amb força amb una disminució del 28%, seguit del delicte de danys con un 14,53% menys i el delicte de furt amb un descens del 13,08%.
 
El número d'homicidis dolosos i assassinats a Catalunya l'any 2014 ha estat de 53, 10 més que l'any anterior, la qual cosa suposa un augment del 23,26%. A Lleida, però, els homicidis dolosos i assassinats s'han reduït a la meitat passant de 4 l'any 2013 a 2 el 2014. És l'única demarcació catalana on baixen aquests delictes. Pel que fa als homicidis per imprudència, es mantenen en 11 tant el 2013 com el 2014.
 
Els delictes contra la salut pública han disminuït a la demarcació de Lleida un 22,18% el 2014 respecte al 2013, de 284 a 221. D'aquests, el 56,56% corresponen a delictes de tràfic de drogues sense dany greu a la salut i el 38,91% a delictes de tràfic de drogues amb dany greu a la salut 38,91%. El primer delicte ha experimentat un descens del 20,38%, mentre que el segon ha baixat un 20,37%.
 
Seguretat de trànsit
Els delictes contra la seguretat del trànsit han disminuït un 11,9% respecte al 2013, passant de 1.210 a 1.066 a la demarcació de Lleida. En aquest apartat, els delictes més representatius són la conducció sota la influencia d'alcohol i drogues amb un 58,44% del total i la conducció sense permís amb un 30,68%. El primer ha experimentat un descens del 6,46% respecte al 2013 i el segon una baixada del 11,38%.
 
Segons la fiscalia, des de la posada en marxa del Jutjat Social nº 2 de Lleida l'any 2006, es va millorar en rapidesa. El 2014, a més, s'ha incorporat un jutge de reforç que ha millorat també la situació d'aquesta jurisdicció. Pel que fa al nombre d'assumptes tractats, aquests han augmentat un 65% dels 1.233 del 2007 als 2.040 del 2014. Això respon, segons recull la memòria, a la greu repercussió de la crisis econòmica que viuen els treballadors. 
 
Pel que fa a la violència de gènere, les denuncies i els procediments oberts han augmentat de 962 l'any 2013 als 1.084 l'any 2014. Pel que fa a la tipologia, la majoria corresponen a lesions, principalment físiques constitutives de falta, amb un total de 657 procediments en front als 671 incoats l'any 2013. El 2014 hi ha hagut 167 casos en què les víctimes han decidit renunciar a tirar endavant amb el procediment judicial. Pel que fa a la violència domèstica, els procediments oberts han augmentat de 296 el 2013 a 430 el 2014, la majoria d'ells, fins a 287 procediments corresponents a lesions constitutives de falta.
 
Finalment, pel que fa a sinistralitat laboral, a partir de les dades de la delegació de Treball, a Lleida han augmentat els accidents lleus de 4.298 el 2013 a 4.708 el 2014. Els accidents laborals greus han disminuït de 62 a 56 i els portals han baixat de 7 a 6.