El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida obre el concurs públic per cobrir la plaça de director de l’ens

El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida obre el concurs públic per cobrir la plaça de director de l’ens| Text i fotografia: ACN

 

El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida ha obert el concurs públic per proveir la plaça de direcció del conjunt monumental, després de la renúncia de Pep Tort, que havia dirigit el consorci els darrers sis anys. 

La persona seleccionada s’encarregarà de dissenyar la proposta de planificació operativa i dirigir-ne l’execució dins el termini de durada del contracte, que serà de cinc anys. Els interessats poden presentar la seva candidatura fins al 30 de gener del 2016. 
 
Els candidats hauran de presentar el currículum vitae, amb la documentació acreditativa de l’experiència laboral, la formació i les capacitats al·legades, i una memòria que haurà d’incloure el projecte que considerin oportú d’activitat cultural, de promoció, de difusió i d’investigació i estudi, d’acord amb el territori, el pressupost, la rellevància del monument i les possibilitats de coordinació i col·laboració amb altres entitats.
 
Els mèrits al·legats i les memòries seran valorats per una comissió de valoració integrada per tres membres proposats per la Generalitat i tres membres proposats per la Paeria. Un cop analitzades les sol·licituds per part d’aquesta comissió es trametran al Consell General del Consorci del Turó de la Seu Vella, que serà l’encarregat de designar el candidat que es consideri més adient.
 
Perfil professional
Les persones aspirants a ocupar la direcció del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida hauran d’estar en possessió de titulació superior universitària, acreditar experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit de gestió d’equipaments culturals, tenir els coneixements necessaris sobre estructura econòmica i financera d’una institució, administració pública i gestió de recursos, estratègies de finançament propi i extern, patrimoni cultural, disseny i execució de projectes culturals, així com de màrqueting cultural i comunicació.
 
El conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida està integrat per la Seu Vella, que és titularitat de la Generalitat, per la Suda o Castell del Rei i per les muralles amb els seus entorns, que són titularitat de l’Ajuntament de Lleida.