El Bisbat de Lleida obliga capellans, religiosos i voluntaris a tramitar el certificat de delictes sexuals

El Bisbat de Lleida obliga capellans, religiosos i voluntaris a tramitar el certificat de delictes sexuals| Text i fotos: ACN

 

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez Valls, ha signat un edicte pel qual obliga capellans, religiosos i voluntaris de la diòcesi que treballen amb menors a tramitar el certificat que demostri que no tenen antecedents per delictes sexuals. El Bisbat calcula que com a mínim l'hauran d'obtenir unes 600 persones que tenen temps fins al setembre per presentar la documentació. 

Segons el canceller i secretari general de la diòcesi, Víctor Espinosa, el de Lleida és un dels primers bisbats a l'estat espanyol a posar en marxa la maquinària per complir aquest requisit de la llei estatal 26/2015 de protecció de la infància i l'adolescència. “Quan abans complim les lleis i donem la imatge de normalitat i transparència que s'exigeix a tothom, millor”, ha afegit.
 
La llei estatal 26/2015 estableix que totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de present una certificació de no estar condemnat per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. En compliment d'aquesta norma, dilluns el bisbe Giménez Valls va signar un edicte on decreta que “a totes les parròquies, comunitats i delegacions s'obtingui un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els professionals o voluntaris que realitzin tasques pastorals en contacte amb nens o joves (preveres, religiosos i laics)”. 
 
Això afecta els 80 sacerdots de la diòcesi, un centenar de religiosos i religioses i, com a mínim, uns 400 voluntaris que treballen amb menors, com ara catequistes, monitors d'esplais o persones que fan reforç escolar. Segons Espinosa, aquesta última xifra podria ser molt més alta ja que a hores d'ara el Bisbat no sap exactament quants voluntaris col·laboren en les activitats de cada parròquia. Fins i tot l'hauran de tramitar aquells voluntaris que tinguin entre 16 i 18 anys. La xifra definitiva se sabrà al setembre, que és quan acaba el termini que s'ha donat als interessats per aportar la documentació que cal per obtenir el certificat. Per facilitar el procés, la Secretaria General del Bisbat recollirà tots els papers i posteriorment farà la petició col·lectiva del Certificat Negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.