Diverses capacitats, mateixes oportunitats (3 de desembre: Dia Internacional de la Discapacitat)

Diverses capacitats, mateixes oportunitats (3 de desembre: Dia Internacional de la Discapacitat)| Ramon Moreno

 

Jornada per reclamar els drets de les persones discapacitades; per sensibilitzar sobre la responsabilitat social i les avantatges de la integració; i per exigir l’eliminació de les barreres que dificulten la seva inclusió a tots els àmbits de la vida.
 
A les Terres de Lleida hi ha prop de 30.000 persones amb algun tipus de discapacitat i per tant, amb risc de vulnerabilitat i d'exclusió social, conseqüència dels obstacles a accedir a serveis bàsics com la salut, l’educació, el treball, el transport… Dificultats agreujades per l’entorn rural de les nostres comarques i les retallades que des del Govern de la Generalitat s’han vingut aplicant els darrers anys.
 
Fixant-nos en l’àmbit educatiu, trobem al voltant de 400 persones entre 0-18 anys, amb dret a polítiques educatives inclusives que facin realitat el que s’anomena 'escola per a tothom', amb els recursos adients per tal que el seu desenvolupament educatiu es pugui fer dins l’escola ordinària. 
 
Des de FETE-UGT reivindiquem els serveis educatius (alguns reduïts els darrers anys) adients a les necessitats dels centres educatius per atendre a les i els alumnes amb discapacitat. Parlem d’augmentar el nombre de psicopedagogs, logopedes, serveis de motrius, auxiliars, educadors… 
 
Sempre amb l’objectiu de fer realitat el principi d’igualtat d’oportunitats, amb independència de les capacitats de cadascun.
 
Ramon Moreno, FETE-UGT Terres de Lleida