Dia de la Dona: l’educació, clau per aconseguir la igualtat

Dia de la Dona: l’educació, clau per aconseguir la igualtat| Javier Giménez i Rosa M. Giralt

 

Les retallades dels darrers anys en polítiques d’igualtat i educació s’ha traduït en un retrocés dels drets de les dones en tots els àmbits. En el laboral, veiem com la bretxa salarial s’ha fet més gran, hi ha més treball precari, han augmentat entre les dones els contractes a jornada reduïda i com la manca de recursos (escoles bressol, llei de la dependència,…) ha obligat a moltes dones a assumir tasques d’atenció a la infància, gent gran o persones malaltes i altres activitats en l’àmbit familiar.
 
La violència de gènere, que totes les setmanes es manifesta amb l’assassinat de dones i fills, la dramàtica situació de les refugiades, són dues de les tragèdies de la meitat de la població, les dones, i especialment d’aquelles que es troben en un context més vulnerable.
 
A l’àmbit educatiu les retallades s’ha traduït manca de recursos en polítiques d’igualtat, a l’hora que es parla de la importància de l’educació, per pervenir la violència de gènere o per eradicar les actituds sexistes. La realitat és que pràcticament s’han eliminat els programes de sensibilització. No hi ha formació inicial i continua del professorat, no hi ha plans d’igualtat ni programes d’educació socioafectiva. Malgrat hi hagi lleis com la Llei Integral de prevenció de violència de gènere o la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes; que obliguen a desenvolupar accions específiques.
 
Des de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT (FETE-UGT) reivindiquem:
Polítiques d’educació en igualtat amb pressupostos i recursos que promoguin la coeducació, la prevenció i l’actuació davant situacions de violència de gènere.
Restituir l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, incorporant en totes les etapes educatives formació específica en igualtat, història de les dones, educació socioafectiva i prevenció de la violència de gènere.
Crear el Coordinador/a per a la Igualtat que promogui als centres accions de coeducació,igualtat i prevenció de violència de gènere.
Dotar de formació i recursos als Equips Psicopedagògics (EAP) per a la prevenció de situacions de violència de gènere i intervenció en situacions d’especial vulnerabilitat, com la dels fills i filles que pateixen violència de gènere.
Formació inicial en tècniques per a la igualtat, accions coeducatives, socioafectives i prevenció de violència, a les Facultats de Ciències de l’educació.
 
FET-UGT reivindica el valor de l’educació com eina fonamental per aconseguir la igualtat i continuar amb l’objectiu de proporcionar a les treballadores i treballadors de l’ensenyament els recursos i les eines necessàries per educar en igualtat.
 
Javier Giménez i Rosa M. Giralt, membres de FETE-UGT Lleida