Detectats de manera precoç 57 càncers de mama a la demarcació de Lleida

Imatge d'una dona fent-se una mamografia per detectar si té càncer de mama | LleidaDiari.cat

 

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) va ajudar a detectar de manera precoç un total de 57 càncers a la Regió Sanitària Lleida el 2016. Es tracta d'un programa inclòs al Pla director d'oncologia i una de les línies estratègiques d'actuació del Pla de Salut territorial de Lleida, dins el projecte de potenciar els programes de promoció de la salut i prevenció de les malalties. Un total de 16.588 dones d'entre 50 i 69 anys sense patologia mamària de la Regió Sanitària de Lleida van ser invitades al PDPCM el 2016, de les quals 12.442 es van realitzar una mamografia de cribratge, el que representar el 75,01% del total de convidades a la prova. El 13,39% de les participants en el programa ho van fer per primera vegada (cribratge de prevalença) i d'aquestes, el 6,78% van ser reconvocades per fer-se estudis addicionals. El 86,61% restant són dones que havien participat en el programa en més d'una ocasió (cribratge d'incidència). D'aquest grup, es van fer estudis addicionals al 3,37% de les dones de segon cribratge. A més, 505 dones es van convocar durant el 2016 a fer-se una nova mamografia als sis o dotze mesos de la darrera, per tal de fer seguiment d'alguna lesió. L'interval de temps entre la realització de la mamografia i l'entrega de resultats va ser d'una mediana de set dies, per sota del temps que el Pla director d'oncologia recomana (abans de quinze dies).

  

 

 

La probabilitat que es confirmi l'existència d'un càncer en les dones reconvocades a estudis addicionals és d'un 12,18% (VPP, valor predictiu de la reconvocatòria en el primer i segon cribratge). Davant la sospita de malignitat, l'any 2016 es van derivar 125 dones a la Unitat Funcional de Mama (UFM) de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) on un equip multidisciplinari de professionals sanitaris va valorar les imatges i va realitzar proves més específiques per fer-ne el diagnòstic.

 

D'aquestes dones enviades a la UFM, 57 han estat diagnosticades de càncer de mama, dada que representa una taxa de 4,77 càncers per cada mil dones cribrades, xifra que, seguint les tendències de la resta de Catalunya i de l'estat espanyol, s'està estabilitzant i, alhora, està compresa en els estàndards de la Guia Europea de Cribratge (entre 2,3 i 4,6 per 1.000 dones cribrades). El 14,03% dels càncers diagnosticats (8) són carcinomes in situ, és a dir, neoplàsies que es desenvolupen dins dels conductes mamaris i, per tant, no envaeixen la resta del pit. El 85,97% restant (49) són càncers invasius.

 

El PDPCM a la Regió Sanitària de Lleida compta amb dues Unitats Radiològiques de Cribratge (URC) diferenciades pel seu àmbit d'actuació geogràfica: una a la Clínica de Ponent, que atén les dones de Lleida ciutat i dóna suport a la Unitat Mòbil en controls avançats i estudis addicionals; i la Unitat Mòbil, que fa les mamografies de les dones de les comarques de Lleida.