Sense Categoria

Darrers dies per presentar ofertes per la compra d’una parcel·la residencial lliure a Ciutat Jardí

Avatar
  • març 9, 2020
  • 3 min read

La licitació incorpora una modalitat de venda amb facilitats per al pagament | LleidaDiari.cat

El termini de presentació d'ofertes per la compra d'una parcel·la residencial lliure al barri de Ciutat Jardí, propietat de l'EMU, encara la seva recta final i conclou el dijous 12 de març a les 14 hores.

 

La licitació incorpora una modalitat de venda amb facilitats per al pagament, una vegada constatat l'interès de diferents empreses i promotors en la compra de l'esmentada parcel·la. El solar, totalment urbanitzat i llest per a construir-hi, està situat a l'Avinguda Ciutat Jardí, 77, del Pla Parcial del Sector Sur 2 de Lleida. La finca té una superfície de 1.811 '84 m² i un sostre edificable de 3.206'96 m2 -es preveu un màxim de 22 habitatges- i el preu de licitació és de 1.201.070,66€ IVA exclòs.

 

[predef]telegram-lleidadiari-492[/predef]

 

Polítiques d'habitatge a la ciutat

El tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge, Sergi Talamonte, ha animat els inversors a licitar per aquest terreny i ha explicat que l'EMU destinarà íntegrament el producte de la venda de la parcel·la a polítiques d'habitatge a la ciutat, a ampliar i millorar el parc públic d'habitatge i a lluitar contra l'emergència habitacional a Lleida.

 

Com a novetat, i als efectes de facilitar el finançament a les promotores interessades, el plec ofereix la possibilitat de pagament ajornat que s'articularà de la següent forma: en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació de l'adjudicació, s'abonarà, en concepte d'arres penitencials, el 20% del preu d'adjudicació. El pagament de la resta del preu es farà en el moment de la formalització de l'escriptura pública, en un termini màxim 12 mesos des de la notificació de l'adjudicació. En cas que l'adjudicatari hagi proposat un termini inferior, el pagament de la resta del preu la formalització de l'escriptura pública s'efectuarà en el termini proposat per l'adjudicatari.

 

Tindrà en compte en un 60% el preu de compra ofert

L'EMU, a l'hora d'escollir la millor oferta, tindrà en compte en un 60% el preu de compra ofert, i el 40% restant es valorarà en funció de la reducció del termini de pagament. La manca de formalització de l'escriptura en els terminis fixats en l'adjudicació, d'acord amb el Plec i l'oferta de l'adjudicatari, donarà lloc a la resolució de l'adjudicació amb pèrdua del pagament efectuat en concepte d'arres penitencials i confiscació de la fiança.

 

Inici de la licitació per a l'arrendament d'un local destinat a restauració al carrer Cavallers

L'EMU ha iniciat la licitació de l'arrendament d'un local destinat a restauració al carrer Cavallers, situat als baixos del carrer Cavallers, 40, de Lleida. Es requereix que l'activitat aporti un valor afegit que dinamitzi el Centre Històric. L'import mínim de la renda objecte d'arrendament del local es fixa en 400 euros mensuals més l'import que correspongui en concepte d'IVA. El contracte es fixarà per un període de set anys a partir de la formalització d'aquest.

 

La forma d'adjudicació del contracte de l'arrendament serà el concurs públic, en què qualsevol interessat podrà presentar una oferta. El termini màxim de presentació de propostes finalitza el dia 27 de març a les 14 hores.

Avatar
Sobre l'Autor

Redaccio

Deixa un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *