La difícil situació de les cooperatives agràries: Es triplica la seva despesa energètica

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que les cooperatives agràries podrien veure triplicar els seus costos energètics, passant dels 27 milions d’euros del 2021 als 78,6 milions d’enguany. D’aquest increment, el 71% correspon a l’encariment de la llum i el 29% restant al del gas natural. El president de la federació, Ramon Sarroca, ha avisat en una nota de premsa aquest dijous que aquest increment pot posar «contra les cordes» el sector productor i demana «solucions estructurals» davant la magnitud de la crisi.

«Les reduccions fiscals adoptades són positives, però no suficients. Si no s’adopten mesures extraordinàries, inevitablement els preus dels aliments continuaran pujant en compliment de la Llei de la cadena alimentària i es repercutiran en la inflació i la cistella de la compra», apunta.

 

Per sectors productius, els que més patiran l’increment són les cooperatives d’elaboració de pinsos per a bestiar, amb 24 milions d’euros (47% del total). Tanmateix, els sectors de l’arròs, el blat de moro i els farratges hauran de suportar un augment de 7,3 milions (14% del total) i el de la llet d’uns 7,3 milions (14%).

Altres àmbits com la fruita, l’horta i la planta viva també poden veure incrementar els seus costos. En sectors productius com l’oli d’oliva, s’estima que l’increment es posarà de manifest proximament perquè els molins tenen l’activitat molt concentrada en una època de l’any que, majoritàriament, s’iniciarà aviat.

Segons alerta la federació, algunes indústries cooperatives de diferents sectors ja han hagut d’aturar la seva activitat i l’han derivat a altres centres de transformació per optimitzar costos. Això no obstant, altres cooperatives estan valorant o han realitzat recentment la substitució de l’ús de combustibles d’origen fòssil cap a biomassa, però la transició no sempre és possible o és molt costós implementar-la a curt termini.