Articles

Constituït el Consell Assessor Municipal de l’Esport de la ciutat de Lleida

  • gener 16, 2013
  • 5 min read
Constituït el Consell Assessor Municipal de l’Esport de la ciutat de Lleida
Constituït el Consell Assessor Municipal de l’Esport de la ciutat de Lleida

Constituït el Consell Assessor Municipal de l’Esport de la ciutat de Lleida| Redacció – Fotografia: Ajuntament de Lleida

 

Lleida compta des d'aquest dimarts amb el Consell Assessor Municipal de l'Esport de la ciutat, un ens que neix amb l'objectiu de crear una via de diàleg permanent amb les persones, entitats i institucions que coneixen a fons la realitat del fet esportiu.

Les activitats d’aquest consell, integrat per 34 membres de diferents institucions, entitats i esportistes a títol individual estaran adreçades a potenciar l’esport com a un vertebrador més del teixit social. L’objecte del consell és assessorar l’Ajuntament de Lleida en matèries relacionades amb la pràctica esportiva i en la planificació i promoció d’accions relacionades amb l’esport. Esdevé, a la vegada, un òrgan consultiu en matèria esportiva i tota la seva activitat estarà encaminada a:
– Assessorar l’Ajuntament en els diferents programes i/o actuacions que aquest dugui a terme a la ciutat en matèria esportiva.
– Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i organismes públics municipals relacionats amb l’esport.
– Preparar i difondre estudis sobre matèria esportiva.
– Potenciar la coordinació entre les diferents institucions o entitats que actuïn en l’àmbit de l’esport, ja siguin públiques o privades.
– Facilitar recerques, estudis i reculls de dades per tal d’arribar al coneixement permanent i el més exacte possible de l’esport de Lleida.
– Informar i assessorar sobre l'educació esportiva i promoure-la a fi de sensibilitzar la població sobre la importància de l'exercici físic per a la salut.
– Fomentar i promoure l’associacionisme i la col·laboració entre les entitats esportives i la transversalitat amb d’altres, potenciant la col·laboració entre elles.
– Donar degut compliment al Manifest de bones pràctiques de l’esport, 'A Lleida esport per a tothom', signat el 2008 per les entitats esportives de la ciutat, dins la celebració de Lleida Ciutat Europea de l'Esport 2008.
– Intervenir, a demanda de les parts, en la mediació de conflictes entre entitats esportives, administracions, esportistes i els generats per la pròpia pràctica esportiva.
– Fomentar la participació i la col·laboració ciutadana amb l’administració esportiva.
 
Les funcions del Consell Assessor Municipal són:
– Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre matèries de l’àmbit esportiu
– Emetre propostes i suggeriments en relació a la situació esportiva de la ciutat i de com millorar-ne la pràctica esportiva.
– Gestió de conflictes derivats de la pràctica esportiva, cercant acords satisfactoris per a totes les parts implicades, acostant i gestionant els antagonismes.
– Crear les comissions de treball i altres òrgans complementaris d’estudi que siguin necessaris per a donar una major operativitat i celeritat a les seves actuacions.
 
L’alcalde de Lleida, Àngel ros, presidirà el Ple del consell, que es reunirà almenys dos cops a l’any en sessió ordinària.
 
Integren el ple del consell els següents representants:
– Àngel Ros, alcalde de Lleida i president de Consell
– Txema Alonso, regidor d'esports i vicepresident
– M. Rosa Ball, regidora de drets civils i representant de l´equip de govern
– Josep Roca, representant de l'equip de govern
– Toni Baró, representant de l'equip de govern
– Paco Cerdà, representant corporació municipal
– Josep Maria Roy, representant corporació municipal
– Pau Pintó, representant corporació municipal
– Miquel Barniol, representant corporació municipal
– Antoni Fo, cap de relacions interdepartamentals de la Diputació de Lleida
– Cristòfol Salas, director de l'INEFC de Lleida
– Josep Ramon Vidal, representant del Consell Esportiu del Segrià
– Jesús Figueres, representant UFEC
– Francesc Reig, representant COPLEFC
– Saúl Craviotto, esportista de reconegut prestigi
– Jackson Quiñónez, esportista de reconegut prestigi
– Sergi Escobar, esportista de reconegut prestigi
– Carmelo Moncayo, persona de reconegut prestigi en el món de l'esport
– Laia Piqué, persona de reconegut prestigi en el món de l'esport
– Emili Vicente, entrenador de reconegut prestigi
– Xavier Pierau, representant salut i medicina de l'esport
– Divina Farreny, representant esport femení
– Toni Costes, expert en resolució de conflictes en l'esport base
– Anna Fillat, representant per a discapacitats psíquics, físics, sensorials i derivats de malaltia mental
– Enric Duch, representant dels esports col.lectius
– Ascen Ibáñez, representant dels esports individuals
– Amàlia Peralta, representant del sector empresarial esportiu
– Olga Buján, representant dinamitzadors de les Escoles Esportives municipals de l´Ajuntament de Lleida
– Jordi Cassanya, gestor especialista en matèria esportiva
– Dani Ibars, jurista especialista en matèria esportiva
– Joaquín Pina, representant de les iniciatives solidàries relacionades amb l´esport
– Gemma Villanueva, tècnica municipal 
– Judit Bernadó, tècnica municipal 
– Juanjo Garra, secretari 

Sobre l'Autor

LleidaDiari

Deixa un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.